TREND 1: RÔZNORODOSŤ DIZAJNU

2015-02-27

Správa TREND REPORT 2015, ktorá je výsledkom mnohých rozhovorov, analýz a dôsledného výskumu bola prezentovaná počas Štokholmského veľtrhu nábytku našou spoločnosťou Kinnarps. V správe bolo zvýraznených päť globálnych trendov týkajúcich sa pracoviska. Prvým z nich je Rôznorodosť dizajnu.

V minulosti vyzerala väčšina pracovísk rovnako. Štandardné riešenia boli populárne, pričom normou bol muž stredného veku v najlepších rokoch. Jeden príbeh na zamyslenie rozpráva v Trend správe Sheryl Sandberg, teraz generálna riaditeľka spoločnosti Facebook. Raz prišla na pracovné stretnutie do spoločnosti Google, ale vzhľadom na nedostatok voľných parkovacích miest, musela zaparkovať svoje auto v najvzdialenejšom mieste od kancelárií a potom sa namáhavo prepracovať nekonečnými chodbami budovy. A navyše, bola vo vysokom štádiu tehotenstva.

„Človek sa len čuduje, koľko žien sa s týmto vždy zmieri. Bez jediného slova to prijímajú ako skutočnosť,“ hovorí Sheryl. Odvtedy boli v spoločnosti Google určené parkovacie miesta pre tehotné osoby. Klasický, ale bohužiaľ nie neobvyklý prípad, ako sa zabudne na 50 percent obyvateľov... Keď sa pozrieme do budúcnosti, dizajn rovnosti a inkluzívne prostredia budú samozrejmosťou na všetkých pracoviskách. Je to dôležité najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva, ktoré má v USA dokonca svoj vlastný názov - Strieborné cunami (The Silver Tsunami). Nebude raritou, ak budú štyri generácie pracovať bok po boku. Ako však dokážu firmy prispôsobiť svoj interiér a dizajn tomu, aby vyhovoval všetkým? Tento problém by mal byť hlavným bodom rokovaní, ale vo väčšine oddelení ľudských zdrojov o tom ani nediskutujú.  Ako zaistíme, aby sa introverti a ľudia s tichou povahou presadili v hlučnom prostredí, ktoré najlepšie vyhovuje extrovertom a ľudom s hlasným prejavom? Rôznorodý dizajn je predovšetkým o dávaní dôrazu na ľudí.

„Úlohou je nájsť zlatú strednú cestu s dizajnom, ktorý by vyhovoval každému. Stolička je stále stoličkou, a nie je veľký rozdiel medzi stoličku dneška a tou z doby spred 50-tich rokov. Potenciál dizajnu je viac o tom, ako celé prostredie funguje,“ hovorí architekt a dizajnér Ola Rune.