Paremmista raaka-aineista syntyy parempia tuotteita

Making life better at work tarkoittaa, että nähdään sisäinen potentiaali kaikessa - sinussa, organisaatiossasi ja ympäristössäsi. Puhtaat materiaalit, joissa ei käytetä kemikaaleja tarpeettomasti, yhdistettyinä huippuergonomiaan johtavat myös terveemmän, iloisemman ja tuottavamman tiiimin muodostumiseen. Tätä kaikkea tarkoittaa THE BETTER EFFECT

RAIKKAAMPI SISÄILMA

Miten tietää jonkin olevan vaarallista, kun sitä ei näe? Minimoimalla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrää toimimme terveellisemmän ympäristön ja työpaikkasi paremman hengitysilman puolesta.

plus icon

PUHTAAT MATERIAALIT

Lopputulos ei ole koskaan parempi kuin raaka-aine. Tuottaviin ja terveellisiin työympäristöihin vaaditaan puhtaita materiaaleja. Käytämme vain vastuullisesti tuotettuja materiaaleja, jotka eivät sisällä turhia kemikaaleja ja ovat helposti kierrätettävissä.

plus icon

KIERRÄTÄ

Kun kalusteita ei enää voida kunnostaa ja päivittää, me autamme materiaalien oikeassa kierrättämisessä.

plus icon

JOUSTAVAMPAA KÄSITTELYÄ

Kun täytämme itse johtavien sertifiointien, kuten FSC®, Möbelfakta, NF Environnement ja GS, vaatimukset, helpotamme asiakkaidemme hankintoja ja kestävyystyötä.

plus icon

TEHOKKAAT KULJETUKSET

Optimoidut reitit, tehokas pakkaaminen ja uudet kuorma-autot, joiden polttoaineen kulutus on matala, ovat auttaneet meitä pienentämään hiilidioksidipäästöjä voimakkaasti – siitä hyödymme me kaikki.

plus icon

KORJAA JA PÄIVITÄ

Autamme sinua hyödyntämään sinulla jo olevia kalusteita uudistamalla, korjaamalla ja verhoilemalla uudelleen ne, joiden käyttöä haluat jatkaa. Siten voit toimia taloudellisesti omien resurssien, yhteiskunnan ja ympäristön suhteen.

plus icon

The Better Effect

plus icon

Making life better at work lähtee ajattelusta, jossa kaikessa nähdään siihen sisältyvä mahdollisuus – sinussa, organisaatiossasi ja ympäristössä. Se käynnistää ketjureaktion.

Luomme työympäristöjä, jotka tuovat mukanaan terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Puhtaat materiaalit ja pohjoismaista laatua edustava käyttäjälähtöinen muotoilu ovat hyvä alku.

Kun autamme sinua ja organisaatiotasi tekemään hyvää työtä, annamme samalla yhteiskunnalle, metsille ja ilmakehälle mahdollisuuden tehdä oman osuutensa.

Otamme vastuun koko ketjusta. Raaka-aineista ja olosuhteista aina siihen, miten suunnittelemme ja valmistamme tuotteita. Yhdessä löydämme ratkaisuja, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus.

Kun valitset Kinnarpsin, sinusta tulee korvaamaton osa ketjureaktiota. Käsityötä, ergonomiaa ja yhteistyötä kuvastavien laaturatkaisujen valintaan sisältyy terveemmän, iloisemman ja tuottoisamman tiimin valinta. Se merkitsee myös menestyksekkäämpää ja kestävämpää toimintaa. Kaikesta tästä syntyy THE BETTER EFFECT.

PUHDAS INVESTOINTI plus icon

article image

Kalusteet, jotka valmistetaan puhtaista raaka-aineista, eivät ole vain hyväksi maapallolle, vaan myös puhdas ja moitteeton investointi.

Materiaaleilla, joilla ympäröimme itsemme, on meihin suuri vaikutus. Kinnarpsilla on pitkäaikainen perinne puhtaiden materiaalien käytöstä kalustevalmistuksessa milloin se vain on mahdollista. Kun puhumme puhtaista materiaaleista, tarkoitamme koko toimitusketjua - raaka-aineiden valinnasta niihin olosuhteisiin, joissa materiaalit valmistetaan tuotteiksi. Ja kuinka ne vaikuttavat meihin kun käytämme tuotteita sekä siihen kuinka helppoa tuotteittemme kierrättäminen on, kun ne lopulta tulevat tiensä päähän.

Markkinajohtajana meilla on vastuu kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoamisesta sekä tietotaitomme jakamisesta. Kerromme kuinka parempi työympäristö voi edistää terveyttä, hyvinvointia sekä tuottavuutta.

Paremmat raaka-aineet

SlideImage SlideImage

One size fits ... no one plus icon

article image

Käyttäjälähtöinen muotoilu keskittyy moninaisuuteen. Siinä on kyse joustavista ja viehättävistä työympäristöistä, jotka auttavat organisaatioita löytämään ja pitämään taitavia työntekijöitä.

Lähtökohtanamme on aina ollut, että työympäristön tulee sopeutua ihmisen tarpeisiin, eikä päin vastoin.

Tänä päivänä on entistä tärkeämpää kalustaa työympäristöjä, jotka täyttävät monien erilaisten työntekijäryhmien tarpeet. Jotta tiimi työskentelisi parhaalla mahdollisella tavalla, jokaisella tulee olla mahdollisuus käyttää kykyjään riippumatta iästä, sukupuolesta, painosta, pituudesta tai kielestä. Tästä syystä on pidettävä lähtökohtana ääripäitä eikä "mattimeikäläisiä", suunniteltaessa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä.

Kehitämme tuotteitamme ja ratkaisuitamme läheisessä yhteistyössä tutkijoiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja ergonomien kanssa. Esimerkkinä käyttäjälähtöisesti muotoillusta tuotteesta ovat korkeussäädettävät pöytämme ja monipuolisesti säädettävät työtuolimme, joiden intuitiivinen design mahdollistaa helpon säätämisen ja omiin mittoihin mukauttamisen.

plus icon

"NYT ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN KOSKAAN KALUSTAA TYÖYMPÄRISTÖT ERILAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEISIIN."

Arvoketju


Missä muut näkevät tuolin tai pöydän, me näemme satoja tapoja muutokseen. Tämä on auttanut meitä luomaan arvoketjun, joka on alallamme ainutlaatuinen. Voit seurata sitä askel askeleelta klikkaamalla eri symboleita.

valuechain background
DESIGN

ALOITE Muotoilemme tuotteen jo piirustuspöydällä siten, että se on ergonominen ja ottaa huomioon kaikki ihmiset. Luomme joustavia tuotteita, joita voi säätää käyttäjän vaatimusten mukaan. Suunnittelemme kalusteita, jotka kestävät pidempään ja mahdollistavat osien lisäämisen jälkeenpäin, jolloin niitä voi myöhemmin uudistaa ja mukauttaa. Huolehdimme, että osat on helppo erotella ja kierrättää. Asetamme korkeat vaatimukset käyttämillemme materiaa-leille, varmistaaksemme alhaiset ympäristövaikutukset.

VAIKUTUS Ergonomisesti oikeilla tuotteilla, jotka voidaan mukauttaa eri henkilöille ja työtilanteisiin, luomme käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin. Tuotteilla, joita voidaan käyttää pitkään, on alhaisempi ympäristövaikutus.

0%

KIERRÄTETTYÄ MATERIAALIA
(KANGASJÄTETTÄ JA
PET-MUOVIA) RE:FILL
MATERIAALISSAMME.

RAAKA-AINEET

ALOITE Olemme luoneet työkalun, Kinnarps Evaluation System -arviointijärjestelmän, jolla kerätään tietoa materiaaliemme ympäristövaatimusten mukaisuudesta. Sen avulla meillä on paremmin valvonnassa tuotteidemme sisältö. Käytämme joko sertifioitua puuta tai sellaista, jonka olemme riskiarvioineet ja jonka alkuperää pystymme valvomaan. Monet kankaistamme ovat ympäristömerkittyjä. Käytämme kierrätysmetalleja mahdollisimman paljon, huomioon ottaen saatavuuden ja laatuvaatimukset. Valmistamme käyttämämme pehmusteet Skillingarydin tehtaassa ja voimme täysin valvoa materiaalia.

VAIKUTUS Puhtaat materiaalit myötävaikuttavat terveellisempään sisäilmaan, kestävään metsätalouteen ja parempaan resurssien talteenottoon. Sillä tavoin meistä tulee osa asiakkaan kestävää toimitusketjua. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tuotteet sisältävät puhtaita materiaaleja, jotka täyttävät vaatimukset.

0%

VASTUULLINEN
PUURAAKA-AINE

TUOTANTO

ALOITTEET Vältämme ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita tuotannossamme ja valitsemme vaihtoehtoisia ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Toimintamme eettisyys on tarkastettu ns. SMETA-auditoinnilla, josta saimme hyvät tulokset. Se osoittaa, että toimimme sosiaalisten vaatimusten mukaisesti. Olemme kehittäneet whistleblowing-järjestelmän, jossa työntekijä voi ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta. Vaadimme, että tavarantoimittajamme noudattavat eettisiä toimintaperiaatteitamme. Jotta niin todella tapahtuu, seuraamme korkean riskin toimittajia paikan päällä.

VAIKUTUS Otamme vastuun, että tuotteemme on valmistettu oikeudenmukaisesti ja vastuullisella tavalla koko ketjun osalta. Sillä tavoin meistä tulee myös yksi osa asiakkaan kestävää tavarantoimitusketjua. Välttämällä tarpeettomien kemikaalien käytön tuotteidemme valmistuksessa, luomme terveellisemmän työympäristön omien tehtaidemme työntekijöille sekä myös asiakkaillemme.

0%

SUUREN RISKIN
TAVARANTOIMITTAJAT
ON TARKASTETTU
AUDITOINNILLA.

KÄYTTÖ

ALOITE Luomme käyttäjälähtöisiä sisustusratkaisuja, jotka perustuvat ihmisten todellisiin tarpeisiin. Kinnarps Next Office™ tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden valita usean ergonomisesti hyvän ympäristön välillä. Tehtäviin sovitetut tilat inspiroivat ja tehostavat työtä. Ääntä vaimentavilla elementeillä voimme luoda ääniympäristöjä, jotka vähentävät stressiä ja lisäävät hyvinvointia. Acoustic facts -työkalun avulla voimme vertailla tuotteiden akustisia ominaisuuksia. Asetamme korkeat vaatimukset materiaaleille, ja vältämme tarpeettomia kemikaaleja sisäilman pitämiseksi puhtaana.

VAIKUTUS Kun työntekijät voivat hyvin, he tekevät parempaa työtä. Luomme joustavia ratkaisuja moniin eri tarpeisiin, jotta kaikilla on edellytykset olla tuottavia ja luovia. Puhtailla materiaaleilla ja toimivalla ergonomialla luomme hyvän ja terveellisen työpäivän. Tavoite on ennemmin täyttää toimisto hyvinvoinnilla kuin kalusteilla.

0%

TYYTYVÄISIÄ JA PALAAVIA
ASIAKKAITA. 78 % SUOSITTELEE
MEITÄ YSTÄVÄLLEEN.

JAKELU

ALOITE Meillä on oma, optimoitu kuljetusjärjestelmä. Tuotteet lastataan kuten palapeli, ilman laatikoita, joten täyttöasteemme on erittäin korkea – yli 90 %. Pakkausapuna käytämme huopia, jotka otamme takaisin ja käytämme uudelleen. Säästämme omaa ja asiakkaidemme pakkausmateriaalia 6,5 tonnia joka päivä. Matkalla takaisin tehtaalle kuljetusautot täytetään tavarantoimittajilta saatavilla materiaaleilla. Olemme investoineet uusiin, puhtaampiin autoihin ja ajamme pääasiassa dieselajoneuvoilla, joissa dieseliin on sekoitettu mäntyöljyä, pienentääksemme ympäristövaikutustamme. Olemme testanneet biodieseliä (RME), mutta saadut tulokset eivät olleet toivottuja. Sen sijaan tutkimme mahdollisuutta käyttää toista biodieseliä.

VAIKUTUS Toimituksemme sisältää ilmastotehokkaan kuljetuksen, hyvän ja asiantuntevan palvelun ja lisäksi vältät pakkausjätteen käsittelyn.

0%

VÄHENNYS
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖISSÄ
VUODESTA 2013.

MYYNTI

ALOITE Meillä on runsaasti kokemusta ja osaamista hyvän työympäristön toteuttamisesta. Voimme Kinnarps Next OfficeTM -analyysityökalun avulla löytää yhdessä asiakkaan kanssa tehtäviin perustuvia ratkaisuja, jotka soveltuvat kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin. Useat jälleenmyyjämme ovat ISO-sertifioituja, työskentelevät järjestelmällisesti paremman laadun eteen ja pyrkivät vähentämään ympäristövaikutustamme. Olemme esimerkiksi vaihtaneet energiatehokkaan valaistuksen moniin esittelytiloihimme.

VAIKUTUS Jokainen työympäristö on ainutlaatuinen. Kun lähdemme organisaation ja työntekijöiden tarpeista, voimme luoda ratkaisun, joka soveltuu parhaiten juuri sinun työpisteeseesi. Osaamisellamme voimme edistää inspiroivia ja joustavia työympäristöjä, joissa työntekijät viihtyvät, ovat luovempia ja tuottavampia.

0%

ASIAKKAISTA ON SITÄ MIELTÄ,
ETTÄ KINNARPS ON JOHTAVA
TOIMIJA KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
ALUEELLA

KIERRÄTYS

ALOITE Kun perustimme kymmenen vuotta sitten kierrätyspalvelun asiakkaidemme vanhoille kalusteille, eivät markkinat olleet valmiita. Nyt tilanne on toinen ja kysyntä kasvaa. Voimme siksi tarjota liikesuhteen yhteydessä asiakkaalle nykyisten kalusteiden inventointia, jolloin tunnistamme tuotteet, jotka voidaan käyttää tulevassa sisustuksessa. Joitain tuotteita voi helposti uudistaa tai korjata – esimerkiksi vaihtamalla tasoja, istuinosia tai verhoilukankaita. Niiden tuotteiden osalta, joita ei voi uudelleenkäyttää tai uudistaa, huolehdimme vastuullisesta materiaalien erottelusta ja kierrättämisestä.

VAIKUTUS Hyviä kalusteita ei pidä viedä roskiin. Uudelleenkäyttämällä, uudistamalla ja korjaamalla pidennämme tuotteen käyttöikää. Näin säästyy sekä asiakkaiden että luonnon resursseja.

0%

JÄTEMATERIAALISTAMME
MENEE JOKO MATERIAALI-
KIERRÄTYKSEEN TAI
ENERGIANTUOTANTOON.

Avainlukuja

SlideImage SlideImage SlideImage SlideImage

HANKINNOISSA

VIISI VINKKIÄ PAREMPAAN VAIKUTUKSEEN HANKINNOISSA plus icon

article image

Aseta vaatimuksia! Siitä on etua sekä sinulle että ympäristölle. Perusteellisesti mietityllä hankinnalla edistät omassa organisaatiossasi kestävämpää yhteiskuntaa. Työntekijäsi saavat hyvän työympäristön ja positiivinen ketjureaktio vaikuttaa myös muihin ihmisiin – ja ympäristöön. Asetat vaatimuksia itsellesi ja organisaatiolle. Asetat vaatimuksia meille. Me asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Yhdessä voimme vaikuttaa!

1
MITKÄ OVAT SINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA?

Aloita tunnistamalla ne asiat, jotka ovat tärkeitä omalle kestävyystyöllenne. Mitkä muutokset vaikuttaisivat eniten? Nollasta sataan kiihdyttäminen on vaikeaa. Tuloksia on helpompi saavuttaa, jos päätät keskittyä joihinkin ydinkysymyksiin. Keskity mieluummin muutamaan erityisalueeseen, jotka todella tunnet, huolehdi että vaadit todisteita ja seurantaa.

2
VALITSE FSC®

Metsillä on ratkaiseva rooli siinä, miten saavutamme globaalin ympäristötavoitteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Vaadi siksi vastuullisen metsätalouden puutavaraa. FSC® -merkintä on ulkopuolisen tahon tekemä sertifiointi, joka takaa että metsäraaka- aine on riippumattoman ulkopuolisen tahon tarkastama. Vaadi, että tavarantoimittajalla on jäljitettävyyssertifiointi FSC Chain of Custodyn mukaan, mikä tarkoittaa että tavarantoimittajalla on käytössä järjestelmä, jolla käsitellään ja erotellaan merkitty raaka-aine. Jäljitettävyyssertifiointi ei tarkoita kuitenkaan, että kaikki puu olisi FSC-sertifioitua. Siksi kehotamme aktiivisesti valitsemaan FSC-merkittyjä tuotteita. Silloin voit olla täysin varma, että puuraaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä.

3
VAADI SOSIAALISTA VASTUUTA TAVARANTOIMITTAJAKETJULTA

Vaadi, että tavarantoimittajat asettavat sosiaalisia vaatimuksia omille tavarantoimittajaketjuilleen. Että tavarantoimittajilla on eettiset toimintaperiaatteet omille tavarantoimittajilleen. Varmista, että toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin periaatteisiin, kuten FN Global Compact ja että myös työympäristölle on asetettu vaatimuksia. Ei riitä että toimintaperiaatteet ovat olemassa – vaadi myös, että tavarantoimittajalla on järjestelmä jolla se kartoittaa toimittajaketjunsa ja riskiarvioi sen. Aseta kysymyksiä ja vaadi tietoja työtavoista, riskiarvioinnista tai auditointien tuloksista. Toivotamme aina tervetulleeksi paikanpäällä tapahtuvat auditointien seurannat. Ruotsalainen ympäristömerkintä Möbelfakta asettaa vaatimukset tavarantoimittajaketjun vaatimuksille, riskiarvioinneille ja sosiaalisen vastuun seurannalle ja kattaa myös kaikki Joutsenmerkin ympäristövaatimukset. Se myös osoittaa, että tavarantoimittaja tekee aktiivisesti työtä sosiaalisen vastuun parissa.

4
VAADI PUHTAITA MATERIAALEJA!

Ympärillämme on valtava määrä vaarallisia kemikaaleja, joita vapautuu eri tuotteista – mutta mistä tietää että jokin on vaarallista jos sitä ei näe? Historia osoittaa, ettemme voi olla liian varovaisia. Ilmaise selkeästi, etteivät tuotteet saa sisältää materiaaleja tai aineita, jotka voivat vaikuttaa työntekijöidesi terveyteen negatiivisesti. Saat aikaan suuren vaikutuksen sulkemalla palosuoja-aineet, formaldehydit ja liuottimet pois. Vaadi ympäristömerkintöjä, joihin sisältyy kemikaalisisällön merkintävaatimus (Möbelfakta ja NF Environnement).

5
SEURAA EU:N SUOSITUKSIA

EU on ottanut käyttöön uuden työkalun toimistokalusteiden julkisten hankintojen käyttöön. Aloite tulee voimaan 2016 ja se on hyvä lähtökohta, kun asetat vaatimuksia tavarantoimittajillesi. Mielenkiintoista on, että ehdotus avaa nyt tien myös olemassa olevien kalusteiden kunnostamiselle ja uudelleenkäytölle uusien kalusteiden hankinnan yhteydessä. Se on itse asiassa niin selkeä, että aloite kehottaa työkalun käyttäjää, eli hankinnoista vastaavaa viranomaista, harkitsemaan vanhojen kalusteiden uudelleenkäyttöä ennen uusien ostamista. Aseta siksi vaatimus, että tavarantoimittaja pystyy tarjoamaan järjestelmän, joka hallitsee uudelleenkäytön ja uudistamisen.

Merkkipaalut

1942 Vanhasta moottoripyörästä rakennetaan peräkärry ja tehtaassa käytettävä kone. Alusta lähtien oli käytettävä niitä resursseja, joita oli saatavana.
1952 Tietyissä projekteissa aloitetaan yhteistyö asiakkaiden ergonomien kanssa. Siitä lähtien ergonomia on ollut luonnollinen osa tuotekehitystä.
1959 Otetaan käyttöön oma kuljetusjärjestelmä – nykyään sillä on korkea täyttöaste molempiin suuntiin; kertakäyttöpakkausten sijaan käytetään huopia.
1989 Korkeussäädettävien työpöytien tuotanto.
1980 UV-lakkaus korvaa liuotinaineet.
1977 Aloitetaan brikettien valmistus jätteistä. Vuodesta 1982 lähtien niillä on lämmitetty myös osa Kinnarpin kylästä.
1997 Ensimmäinen ympäristöselvitys julkaistaan.
1997 ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifiointi.
1997 Tarjotaan asiakkaille vanhojen kalusteiden kierrätystä.
2008 Oma pehmusteiden ja Re:fill-materiaalin valmistus tuotteisiimme.
2007 Leikkausohjelmassa optimoidaan luonnonvarojen käyttöä tekstiileihin.
2002 FSC-sertifiointi ja ensimmäinen FSC-merkitty tuote tulee markkinoille 2004. Vuonna 2013 tulevat ensimmäiset tuotteet, joissa merkintä on vakiona.
2009 Otetaan käyttöön menettelytapaohjeet tavarantoimittajille, päivitetyt säännöt 2014.
2011 Tarjotaan monitilatoimistoja Next Office-ABW (activity based working) -malliston puitteissa.
2014 Remake - vanhoista tuotteista uusia.
 
 
2015 Julkaisemme ensimmäisen kestävyysraporttimme, The Better Report.

Kestävän kehityksen raportti

Yhteydenottopyyntö

Haluan että minuun otetaan yhteyttä.

Kaikki kentät pitää täyttää. Kerro myös mistä asiasta haluaisit lisätietoja, niin voimme palvella sinua parhaalla tavalla.

Pakolliset kentät
Kirjoita voimassa oleva sähköpostiosoite
Loader symbol
Viesti on lähetetty
Viestiä ei voi lähettää

Code of conduct - Eettiset toimintaperiaatteet

plus icon

article image

Kinnarpsin perusarvot

Laissa tiukasti määritellyt oikeudet työpaikalla ja työelämän normit sekä ympäristön kunnioitus ja sosiaalinen vastuu ovat luonnollinen osa pohjoismaista kulttuuria. Nämä asiat heijastuvat myös Kinnarpsin perusarvoihin jotka ovat meille tärkeitä ja työskentelemme järjestelmällisesti varmistaaksemme, että ne omaksutaan kaikkialla organisaatiossa. Arvomme ovat perintö, jonka olemme saaneet Kinnarpsin perustajilta. Ne värittävät koko toimintaamme – sen miten me harjoitamme liiketoimintaa ja kuinka toimimme yhdessä.

1.
Eteenpäin katsova ja luova ilmapiiri

Me pyrimme kehittymään ja näkemään mahdollisuuksia. Pyrimme luovuuteen ja uskallukseen olla erilainen sekä rohkeuteen tehdä sellaista, mitä kukaan muu vielä ei ole tehnyt. Työskentelemme tehokkaasti, uurastamme ja pyrimme aina parhaaseemme.

2.
Itsenäisyys ja ammattitaitoisuus

Me pyrimme luottamaan omiin tietoihimme ja taitoihimme sekä uskomaan mahdollisuuksiin, joita tulee eteemme. Teemme työmme niin, että voimme olla ylpeitä ammatistamme ja tavoittelemme henkilökohtaista kehittymistä.


 

3.
Rehellisyys ja nöyryys

Me pyrimme olemaan avoimia ja rehellisiä kaikessa viestinnässämme sekä käyttäytymään kunnioittavasti ihmisiä kohtaan riippumatta heidän statuksestaan ja roolistaan. Me noudatamme lakeja ja säädöksiä ja pidämme lupauksemme.

4.
Vastuu ja asiayhteyksien ymmärtäminen

Me pyrimme ottamaan vastuun, säästämään resursseja ja toimimaan kestävästi. Menemme ongelman ytimeen ja kartoitamme todelliset tarpeet voidaksemme luoda pitkäikäisen ratkaisun. Ymmärrämme asiayhteydet, ennustettavat seuraukset ja otamme huomioon kaikki näkökulmat, määritämme ja saatamme ne tasapainoon.


 

Lataa Kinnarps Code of Conduct
arrow-icon

plus icon

article image

Noudattaminen alihankinnan osalta

Olemme vakuuttuneet, että kestävän kasvun voi saavuttaa yhteistyössä sellaisten hankkijoiden kanssa, jotka jakavat visiomme ja intomme. Voimme tehdä hyvää tulosta olemalla hyvä yritys, keskinäisen yhteistyön, luottamuksen ja kunnioituksen kautta.

Kinnarps rohkaisee tavarantoimittajia edistämään ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kehittymistä panostamalla kestävään kehitykseen niissä kunnissa joissa yhteistyöyritykset toimivat.

 

Kinnarpsin eettiset toimintaperiaatteet hankkijalle

Hankkijan eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Kinnarpsin toimija ja kaikkia joilla on osa Kinnarpsin tuotteiden valmistuksessa, palveluissa tai toimitusketjussa yleensä. Tästä syystä Kinnarps edellyttää alihankkijoiden täyttävän Kinnarpsin Hankkijan eettiset ohjeet, silloinkin, kun ohjeet määrittävät korkeammat vaatimukset kuin laissa on mainittu.

Ohjeiden noudattaminen ja niiden vaatimusten mukainen toimiminen astuu voimaan heti kun keskinäinen sopimus on solmittu.

Ohjeiden mukaisen toiminnan osoittava todiste on esitettävä sitä pyydettäessä. Noudattamista valvotaan ja pidetään yllä auditoinnein (toisen tai kolmannen osapuolen taholta) tai muulla sopivalla tavalla.

Tavarantoimittajan tulee hyväksyä vastuu sen varmistamisesta että sen työntekijät ja alihankkijat ovat tietoisia Kinnarpsin eettisistä ohjeista ja toimivat niiden mukaan. 

Todettu ja/tai ilmoitettu ohjeiden rikkominen tutkitaan huolellisesti. Rikkomukset voivat johtaa keskinäisen sopimuksen päättämiseen.

Lataa tiedosto
arrow-icon

Kestävän kehityksen toimintamalli

plus icon

article image

Tehtävämme on omistautua kehittämään inspiroivia ja tehokkaita työympäristöjä jotka edesauttavat menestystä.

Me ynnäämme kaiken tämän yritysfilosofiaamme: Better at Work – joka tarkoittaa, että ponnistelemme ymmärtääksemme yritysten ja organisaatioiden sisustusratkaisuihin ja –palveluihin kohdistuvat tarpeet. Työmme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi perustuu jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Näillä toimilla pyrimme vastuulliseen ja arvoa luovaan tasapainoon asiakkaiden sekä osakkeenomistajien tarpeiden, ympäristön huomioon ottamisen ja ihmisten sekä kannattavan taloudenpidon välillä

Teemme työtä toimiaksemme paremmin...

INNOVATIIVISUUS

Olemme eteenpäin ajattelevia ja uudistusmielisiä, joka tarkoittaa, että uskallamme erottua ja tehdä sitä, mitä kukaan toinen ei ole tehnyt.

KESKUSTELEVUUS

Ylläpidämme avointa ja jatkuvaa keskustelua yrityksen kestävän kehityksen ohjelmasta ja edistymisestä sekä sisäisesti, että ulkopuolisten osakkeenomistajien kanssa.

VASTUULLISUUS

Johto sekä Kinnarpsin henkilöstö on vastuullinen noudattamaan tätä sekä muita sovittuja toimintamalleja, lakeja, käytäntöjä ja vaatimuksia.

PÄTEVYYS

Kasvatamme ja parannamme osaamistamme, jotta voimme varmistaa mallimme mukaisen toiminnan, että sen tavoitteet saavutetaan ja käytäntöjä noudatetaan ja kehitetään.

ENNALTAEHKÄISY

Ongelmien ehkäisy tarkoittaa, että tunnistamme ennakolta kaikki ei toivotut vaikutukset, riskit ja käytöksen, jonka tiedämme ongelman aiheuttajaksi.

Lataa Kestävän kehityksen toimintamalli
arrow-icon

Sertifioinnit

Kinnarps on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Käytämme valmistuksessamme sertifioitua puuta ja toimintamme on sertifioitu Forest Stewardship Council (FSC) sekä Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) vaatimusten mukaisesti.

YMPÄRISTÖMERKINNÄT

logotype

Möbelfakta

MÖBELFAKTA Ruotsalainen kalustemerkintä, jossa
painotetaan selkeästi kestävyyttä. Sisältää laatuun,
ympäristöön ja tavarantoimittajien yhteiskuntavastuuseen
liittyviä tuotevaatimuksia.

logotype

FSC

FSC Vastuullisesta metsätaloudesta kertova merkintä.
Se tarkoittaa ympäristön huomioivaa, yhteiskunnallisesti
vastuullista maailman metsien taloudellista ja
elinvoimaista käyttöä.
FSC-C010544, www.fsc.org

logotype

NF Environment

NF ENVIRONNEMENT Ainoa virallinen ympäristömerkintä
kalusteille Ranskassa. Sisältää laatuun ja
ympäristöön liittyviä tuotevaatimuksia ja ympäristöön
liittyviä vaatimuksia tuottajalle.

logotype

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT)

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) Saksalainen kalusteiden
laatumerkintä, joka kattaa eurooppalaisen lainsäädännön
turvallisuusvaatimukset ja asettaa joissakin
tapauksissa tiukemmat vaatimukset kuin laki.

logotype

EU Ympäristömerkki

EU-kukka - EU:n ympäristömerkintäjärjestelmä koostuu tuotteista, jotka täyttävät ympäristöä koskevat korkeat laatuvaatimukset. Kukkaa ovat valvoneet riippumattomat julkiset elimet, ja se kattaa
tuotteen ympäristövaikutuksen sen koko käyttöiän ajan.

logotype

Öko-tex

Öko-tex - on maailmanlaajuinen laatustandardi, joka varmistaa, että testin läpäisevät ja sertifioitavat tekstiilit eivät sisällä terveydelle haitallisia aineita, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden.