Monia etuja

HALUATKO SAAVUTTAA YHDEN TAI USEAMPIA ALLA OLEVISTA EDUISTA? SIINÄ TAPAUKSESSA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN NEXT OFFICE™ -MONITILAKSI VOI OLLA RATKAISUSI.

HALUATKO...

 

…LISÄTÄ TOIMITILOJESI KUSTANNUSTEHOKKUUTTA?

Kuinka moni yritys selviää haasteesta jossa työntekijöiden määrä kasvaa sadasta sataanviiteenkymmeneen siten, että tiloja ei tarvitse lisätä tai pienentää? Ei kovinkaan moni, kokemuksemme mukaan. Aikana jolloin markkinat vaihtelevat salaman nopeasti samoin kuin muutokset sekä odotukset, tulee kyky toimia joustavasti olemaan aina vain tärkeämpi. Toimistotilojen suunnittelu on avainasemassa. Se antaa keinot, joilla voidaan toteuttaa toimisto, jota voi muunnella tarpeen mukaan kalustusta muuttamalla, on viisaimpia investointeja joita saatat tehdä.

…SAADA LISÄÄ VALINNAN VAPAUTTA?

 Monelle yritykselle tilavuokrat muodostavat merkittävän kustannuserän. Tästä huolimatta ei ole tavatonta, että jopa puolet työpisteistä seisoo tyhjänä. Pinta-alatehokkuuden saavuttaminen ei kuitenkaan ole niin vaikeaa kun luullaan – muuttamalla fokus neliöistä/työpiste, ja puhumalla sen sijaan neliöistä/työntekijä, voi jo päästä hyvään alkuun! Tehtävien mukaiset tilat antavat valinnan vapautta. Jokaiselle työlle on tarjolla paras paikka ja samalla kun ihmiset vaihtavat tiloja, liikkuvat, keskittyvät ja keskustelevat, syntyy uusia ajatuksia ja työpaikan yhteisöllisyys kohenee.

…LISÄTÄ TYÖNTEKIJÖIDESI LUOVUUTTA?

Nykyisin useimmissa toimistoissa on kolmenlaisia tiloja: neuvottelu, tauko/ruokailu sekä työskentelytiloja. Merkittävät, uraauurtavat ideat – ne joilla on merkitystä meille kaikille – tapahtuvat nykytietämyksemme valossa vain harvoin, jos silloinkaan, juuri näissä tiloissa. Päinvastoin, vaikuttaa siltä, että luovuus kukkii parhaimmin satunnaisissa keskusteluissa erilaisia kokemuksia omaavien ihmisten välillä. Siispä spontaaneja keskusteluja synnyttävien tilojen luominen on tärkeää, ja tukee työntekijöiden luovien ideoitten viriämistä.

…LISÄTÄ TYÖHYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ?

Niskaongelmia, selkäsärkyä… paikoillaan istuva työskentely ei ole ihmiskeholle hyväksi. Me kaikki tiedämme tämän, mutta niin kauan kuin työmme tapahtuu kiinteissä työpisteissä, on vaikeaa oikaista syntynyttä ongelmaa. "Työtilojen noutopöytä", jossa on valittavana sataprosenttisesti erityyppisiin tehtäviin sopivia työtiloja, avaa työntekijöille aivan toisenlaisen liikkuvuuden mahdollisuuden. Sen lisäksi monitilaisen työympäristön tarjoaminen luo synergiavaikutuksia kun esim. sairauskulut vähenevät ja työntekijät ovat paremmin motivoituneita ja työskentelevät tehokkaammin.

…VAHVISTAA TUOTEMERKKIÄSI?

Se, että arvostamme kauniita ja innostavia ympäristöjä, ei ole uusi asia. Sen sijaan tutkijat ovat vasta äskettäin kyenneet osoittamaan, että muotoilulla on todella suurempi merkitys meihin kuin on ajateltu. Voidaan myös havaita selkeä yhteys hyvinvoinnin/viihtyvyyden sekä luovuuden/tehokkuuden välillä. Investoiminen miellyttävään muotoiluun tuo tästä syystä monia etuja; sen lisäksi, että tuotemerkin synnyttämä mielikuva vahvistuu, tulee yrityksestä myös entistä houkuttavampi sekä uusien kykyjen että uskollisten työntekijöiden joukossa.

 

- MONITILATOIMISTON TYÖYMPÄRISTÖMALLIT

- HALUATKO KUULLA LISÄÄ? KERRO KIINNOSTUKSESI MEILLE!