Step by step - Next Office™ -monitilatoimistoon

TÄYDELLINEN MATKA NEXT OFFICE™ -MONITILATOIMISTOON

Analyysi:
- Kartoitetaan asiakkaalle sopivin sisustusratkaisu.

- Optimoidaan toimiston jokainen neliömetri.

- Hyödynnetään budjetti mahdollisimman tarkasti - vältetään virheinvestoinnit.

- Luodaan ympäristöjä kehittämiseen, viestintään ja yhteistyöhön.

- Edistetään terveyttä, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön.
  

Konsultointi & palvelu koko prosessin ajan.

TIEDOTA, INSPIROI JA MOTIVOI!

 

HOUKUTTELE KAIKKI SAMOILLE LINJOILLE

Ensimmäinen vaihe on tiedottaminen, inspirointi ja motivointi, jotta koko henkilökunta saadaan samoille linjoille. Järjestämme esimerkiksi seminaareja siitä, miten työelämä muuttuu, miksi niin käy ja miten se vaikuttaa ihmisiin ja yrityksiin. Tiedotamme myös siitä, miten tärkeää on mukauttaa työympäristöä niin, että se tukee sekä henkilökuntaa että toimintaa.

Vieraile myös näyttelyissämme hakemassa lisäinspiraatiota.

ANALYYSI

 

YRITYKSENNE ON AINUTLAATUINEN

On tärkeää analysoida erityiset tarpeenne. Yhdessä kanssanne teemme tarkan analyysin käyttöasteesta, työskentelytavoista sekä henkilökunnan tarpeista ja toivomuksista. Tuloksista tehdään yhteenveto raporttiin, jonka pohjalta työympäristö suunnitellaan.

On tärkeää, että yrityksen koko henkilökunta on mukana analyysin tekemisessä. Suuryrityksissä voidaan koota viiteryhmä, joka edustaa ryhmän toiveita.

ANALYYSI | KÄYTTÖASTETUTKIMUS

MITEN HYVIN TYÖTILOJANNE TÄLLÄ HETKELLÄ HYÖDYNNETÄÄN? 

Käyttöastetutkimuksessa mitataan henkilökohtaisten työpöytien käyttöastetta. Tämä tehdään yksinkertaisesti sovelluksella, jossa työntekijöiltä kysytään 3 kertaa päivässä 2 - 3 viikon aikana, istuvatko he oman työpöytänsä ääressä vai eivät.   
 
 ANALYYSI | TEHTÄVÄT TYÖPÄIVÄN AIKANA

MILTÄ KESKIMÄÄRÄINEN TYÖVIIKKO NÄYTTÄÄ TÄLLÄ HETKELLÄ?

Erilaisia työtehtäviä tunnistetaan tekemällä analyysi, josta käy ilmi, millainen on kunkin henkilön/ammattiryhmän/ osaston keskimääräinen työviikko. Analyysi kattaa koko henkilökunnan, ja se tehdään, samoin kuin käyttöastetutkimus, puhelinsovelluksella 2 - 3 viikon aikana. Jokaiselta työpäivältä raportoidaan eri tehtäviin käytetty tuntimäärä sekä se, onko tehtävät suoritettu toimistossa/työpisteessä vai sen ulkopuolella.   

ANALYYSI | TYÖPAJA

MITKÄ YMPÄRISTÖT TUKEVAT PARHAITEN TEHTÄVIÄSI?Järjestetään työpaja sen analysoimiseksi, mitkä ympäristöt tukevat parhaiten yrityksessänne suoritettavia työtehtäviä. Analyysi tehdään pelin avulla, ja tulokset osoittavat, missä ympäristöissä henkilökunta mieluiten hoitaisi eri työtehtäviä ja missä määrin. Mittaamme myös vaadittavaa keskittymistasoa - matala, keskitaso tai korkea. Toteutamme ja dokumentoimme työpajan koko yritykselle tai viiteryhmälle (yrityksen koosta riippuen). Suositeltavaa on, että mukana olisi myös hanketta eteenpäin vievä suunnittelija, koska hän laatii sisustusratkaisun.

Aika: 2 - 4 tuntia

ANALYYSI | YHTEENVETO TULOKSISTA

 

HELPOSTI LUETTAVA RAPORTTI

Käyttöastetutkimuksen tuloksista, tunnistetuista työskentelytavoista ja työpajasta laaditaan yhteenveto
helposti luettavan raportin muodossa. Siitä käyvät selvästi ilmi tulokset sekä  henkilöiden/ ammattiryhmien/ osastojen että koko yrityksen kannalta.

ANALYYSI | TULOSTEN ESITTELY

Esitys

Raportti luovutetaan ja tulokset esitellään.

Aika: noin 1 tunti

 

 

LUO VISIO

 

MILLAISIKSI SINÄ JA HENKILÖKUNTASI HALUAISITTE SUUNNITELLA TYÖPAIKKANNE?

 

Analyysin yhteenvedon sisältävä raportti sisältää yksityiskohtaista tietoa, jota käytetään uuden työympäristönne suunnittelussa. Kun käyttöaste, työskentelytavat, henkilökunnan tarpeet ja toiveet sekä keskittymistasot ovat tiedossa, sinä ja Kinnarpsin projektiryhmä voitte sitten keskustella siitä, millaisiksi sinä ja henkilökuntasi haluaisitte suunnitella uuden työpaikkanne.

Aika: 1 - 2 tuntia

SISUSTUSRATKAISU

 

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotamme sisustusratkaisua, joka heijastaa visiotasi ja yritystäsi. Mahdolliset muutokset ehdotukseen toteutetaan, ja kun olet täysin tyytyväinen, ratkaisu voidaan toteuttaa.


TOIMITUS, ASENNUS JA SEURANTA

 

VISIOSTA TOTTA 

Omat toimitusasentajamme toimittavat ja asentavat uuden työympäristönne. Ennen kuin poistumme yrityksestänne, viemme pois kaikki pakkausmateriaalit ja jätämme teille uuden käyttövalmiin työympäristön.

SEURANTA

Toimituksen ja asennuksen jälkeen tehdään ensimmäinen seurantakäynti kolmen kuukauden, ja vielä yksi kuuden kuukauden kuluttua sen varmistamiseksi, että olette tyytyväisiä ratkaisuun.