image

Löydä tasapaino

Ympäristötietoinen työskentely tarkoittaa tasapainon löytämistä liikemiesmäisyyden, jokapäiväisen ympäristötyön, pitkän tähtäimen suunnittelun ja visioiden välille. Pyrkiessämme vähentämään hiilidioksidipäästöjä tasapaino n erityisen tärkeää - jokapäiväinen työ on yhtä merkittävää kuin visio. Tehokkain aseemme kasvihuoneilmiötä vastaan jokapäiväisessä työssämme on älykkäämpi tuotekehittely, (johon sisätyy pienempi materiaalin kulutus), suurempi käyttöaste ja kierrätetyn materiaalin runsaampi käyttö. Tämä tuo tulosta.

"Panostamme voimakkaasti tuotteiden kehittämiseen, tuotantoon ja logistiikkaan pyrkiessämme vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tämä tehtävä on lähellä sydäntäni ja osa Kinnarpsin panostusta kestävään kehitykseen."
/Branko Vukota, toimitusjohtaja, Kinnarps Production

image