KINNARPS OY:N EETTISET TOIMINTAPERIAATEET 

Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Tarjoamme sisustusratkaisuja toimistoihin ja julkisiin ympäristöihin. Korkea laatu ja vähäiset ympäristövaikutukset ovat luonteenomaisia koko toimintaketjullemme aina raaka-aineiden hankinnasta työtilojen valmiisiin sisustusratkaisuihin saakka.

Kinnarpsin perusarvot
Laissa tiukasti määritellyt oikeudet työpaikalla ja työelämän normit sekä ympäristön
kunnioitus ja sosiaalinen vastuu ovat luonnollinen osa pohjoismaista kulttuuria. Nämä
asiat heijastuvat myös Kinnarpsin perusarvoihin jotka ovat meille tärkeitä ja
työskentelemme järjestelmällisesti varmistaaksemme, että ne omaksutaan kaikkialla
organisaatiossa. Arvomme ovat perintö, jonka olemme saaneet Kinnarpsin perustajilta.
Ne värittävät koko toimintaamme – sen miten me harjoitamme liiketoimintaa ja kuinka
toimimme yhdessä.

1. Eteenpäin katsova ja luova ilmapiiri
Me pyrimme kehittymään ja näkemään mahdollisuuksia. Pyrimme luovuuteen ja uskallukseen olla erilainen sekä rohkeuteen tehdä sellaista, mitä kukaan muu vielä ei ole tehnyt. Työskentelemme tehokkaasti, uurastamme ja pyrimme aina parhaaseemme.

2. Itsenäisyys ja ammattitaitoisuus
Me pyrimme luottamaan omiin tietoihimme ja taitoihimme sekä uskomaan mahdollisuuksiin, joita tulee eteemme. Teemme työmme niin, että voimme olla ylpeitä ammatistamme ja tavoittelemme henkilökohtaista kehittymistä.

3. Rehellisyys ja nöyryys
Me pyrimme olemaan avoimia ja rehellisiä kaikessa viestinnässämme sekä käyttäytymään kunnioittavasti ihmisiä kohtaan riippumatta heidän statuksestaan ja roolistaan. Me noudatamme lakeja ja säädöksiä ja pidämme lupauksemme.

4. Vastuu ja asiayhteyksien ymmärtäminen
Me pyrimme ottamaan vastuun, säästämään resursseja ja toimimaan kestävästi. Menemme ongelman ytimeen ja kartoitamme todelliset tarpeet voidaksemme luoda pitkäikäisen ratkaisun. Ymmärrämme asiayhteydet, ennustettavat seuraukset ja otamme huomioon kaikki näkökulmat, määritämme ja saatamme ne tasapainoon

Miten Kinnarps täyttää velvollisuutensa

Varmistaaksemme, että Kinnarpsin omaksumaa tapaa harjoittaa vastuullista liiketoimintaa pidetään yllä kaikkialla yrityksessämme, olemme määritelleet Kinnarpsin Vastuullisen johtamisen periaatteet. Niiden tarkoitus on nimetä ehdot ihmisoikeuksien, työelämän normien, ympäristöjohtamisen ja korruption vastaisten kriteerien osalta. Tämä prosessi on käynnistetty vuonna 2011 ja tarkoituksena on valvoa että kaikki Kinnarpsin työntekijät sekä yhteistyökumppanit noudattavat ja kunnioittavat näitä ehtoja.

Kinnarps on perustanut Vastuullisen johtamisen periaatteensa Yhdistyneitten kansakuntien Global Compacts –aloitteen kymmeneen pääperiaatteeseen. Näin on tehty jotta sitoumuksen sisältö olisi selkeä myös työntekijöille, alihankkijoille ja asiakkaille.Pääperiaatteita säännellään ja tarkastellaan Kinnarpsin johtamisjärjestelmän toimesta. Kinnarpsin Vastuullista johtamista tullaan valvomaan kansallisen auditoinnin yhteydessä.

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet (pdf)