Syyt Kinnarpsin valintaan

Kinnarpsin kalusteet valittiin, koska yrityksellä on pitkät perinteet ympäristövastuun ottamisesta.
Merkittävä seikka oli yrityksen aktiivinen tuki Hyvän metsänhoidon neuvostolle, FSC:lle (Forestry Stewardship Council), joka on maailman metsien vastuullisen hoidon edistämiseen sitoutunut riippumaton ja kansainvälinen kansalaisjärjestö.

 Kinnarpsista tekee ainutlaatuisen se, että se valvoo liiketoimintaansa alusta loppuun ja pystyy näin ottamaan ympäristövastuun jokaisessa työvaiheessa ja varmistamaan parhaiden käytäntöjen käytön. Tämä pätee kestävien raaka-aineiden hankinnasta vihreämpien tuotantojärjestelmien kehittämiseen ja ylijääneiden materiaalien uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä sen omissa tehtaissa aina toimitusten aiheuttaman hiilijalanjäljen minimointiin.

Tunnustuksena kestävästä ympäristöön sitoutumisesta ruotsalainen ympäristöneuvosto Miljostyrningsrådet myönsi Kinnarpsille Green Supplier of the Year -palkinnon.

Kinnarpsin perustamisesta vuodesta 1942 lähtien yritys on kasvanut ja se on nyt Euroopan toiseksi suurin toimistokalusteiden toimittaja ja toimittaa kalusteita yli 40 maahan.

LEED-luokitukseen vaadittavien tarkkojen ympäristövaatimusten täyttämisen kannalta oli tärkeää löytää kalustetoimittaja, joka toteuttaisi kokonaisuudessaan tavoitteen yhden Euroopan vihreimmän rakennuksen luomisesta. Tässä ei haettu "vihreää" tuotevalikoimaa vaan yritystä, jonka koko tuotevalikoiman ja prosessien johtavana ajatuksena ovat tiukat kestävän kehityksen mukaiset menettelytavat.

Kinnarpsin liiketoiminnalle on luonteenomaista aktiivinen sitoutuminen ympäristöasioihin ja toiminnan jatkuva parantaminen. Ympäristötoimiemme tavoite on kestävä kehitys pitkällä aikavälillä. Liiketoiminnan tavoitteena on mahdollisimman vähäisten resurssien käyttäminen ja mahdollisimman pienten ympäristövaikutusten aiheuttaminen. Ympäristöohjelman noudattaminen on yhteisesti johdon ja kaikkien työntekijöiden vastuulla ja tehtävänä.


Kinnarpsin ympäristöohjelma

Kinnarpsin liiketoiminnalle on luonteenomaista aktiivinen sitoutuminen ympäristöasioihin ja toiminnan jatkuva parantaminen. Ympäristötoimiemme tavoite on kestävä kehitys pitkällä aikavälillä. Liiketoiminnan tavoitteena on mahdollisimman vähäisten resurssien käyttäminen ja mahdollisimman pienten ympäristövaikutusten aiheuttaminen.

Ympäristöohjelman noudattaminen on yhteisesti johdon ja kaikkien työntekijöiden vastuulla ja tehtävänä. Tämän saavuttamiseksi teemme jatkuvasti työtä seuraavien seikkojen eteen:

Vastuullinen metsänhoito
Hankimme kaiken raaka-aineena käytettävän puun vastuullisella tavalla hoidetuista ja mielellään ympäristösertifikaatin omaavista metsistä.

Tehokkaat kuljetukset
Kuljetamme tuotteemme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ympäristöystävällisiä ajoneuvoja ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja käyttäen.

Viestintä
Pidämme yllä avointa keskustelua ympäristöasioista sisäisesti, toimittajiemme kanssa sekä ympärillämme olevien ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

Taidot
Kehitämme ja päivitämme henkilöstömme ympäristötietoutta tarjoamalla tietoa ja koulutusta.

Hyvä työympäristö
Kehitämme työympäristöä, joka tukee uutteraa työntekoa, vaikuttamista, henkilökohtaista kehitystä ja turvallisuutta kaikissa prosesseissaan.

Ennaltaehkäisy
Ennaltaehkäisemme haitallisia ympäristövaikutuksia tarttumalla mahdollisiin ongelmiin jo alkuvaiheessa.

Taloudellisuus
Varmistamme, että käyttämiämme materiaaleja ja energiaa käytetään säästeliäästi sekä että ylijäämä ja jäte kierrätetään.

Huolenpito
Suunnittelemme, kuinka ympäristöonnettomuuksia voidaan välttää ja minimoimme sellaisten aineiden ja kemikaalien käytön, jotka voivat olla haitallisia ihmisille tai eläimille.

Elinkaariajattelu
Sovellamme elinkaariajattelua tuotantoprosesseihin ja tuotekehitykseen, jotta voimme vähentää ympäristövaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteensopivuus lainsäädännön kanssa
Varmistamme, että noudatamme kaikkea keskeistä ympäristölainsäädäntöä.

image
image image

Tutustu Kinnarpsin ympäristösitoumukseen

Ajattele vihreästi.
Säästä rahaa.
10 ympäristötarinaa
"Outstanding Green Supplier" -palkinto
Ympäristöraportti
Ympäristöohjelma
Sertifiointi
Ympäristöjulistus
Kinnarpsin toimintaohje