Perusteet IUCN:n uudelle luonnonsuojelukeskukselle

Jo lähes 60 vuoden ajan Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on ollut johtamassa aloitteita luonnon koskemattomuuden ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vuonna 1948 perustettu IUCN on yli 1000 jäsenen vahva liitto, joka on kasvanut koolla, toiminta-alueella ja monimuotoisuudella mitattuna. IUCN ulottaa juurensa kaikkiin maailman kolkkiin ja hallitsee monia eri aloja.

Kasvutarinansa seurauksena IUCN ei mahdu enää kasvamaan nykyisessä pääkonttorissaan, vaan tarvitsee lippulaivakseen uuden luonnonsuojelukeskuksen.

Luonnonsuojelukeskus ei ole ainoastaan liiton kansainvälisen sekretariaatin työpaikka, vaan myös kansainvälisen luonnonsuojeluyhteistyön solmukohta. Uusi keskus vahvistaa liiton asemaa kansainvälisenä foorumina, jolla vahvistetaan liittoumia ja kumppanuuksia niin, että luonnonsuojelujärjestöjen, hallitusten ja yhteiskunnan yhteiset toimet olisivat tehokkaampia.

Luonnonsuojelukeskukseksi suunniteltu rakennus ja arkkitehtoninen visio

Arvioituaan kansainvälisiä kestävän rakentamisen standardeja IUCN päätti käyttää matalaan energiankulutukseen liittyvää sveitsiläistä Minergie-P-standardia, vihreään rakentamiseen ja suunnitteluun laadittua Minergie-Eco-standardia sekä LEED-luokitusjärjestelmää (Leadership in Energy and Environmental Design). Jälkimmäinen – johon kuuluvat standardit koskien kestävää maankäyttöä, vedenkäytön tehokkuutta, energian käyttöä, materiaalien valintaa ja kierrätystä, sisäilman laatua sekä innovaatioita suunnitteluprosessissa – muodosti pohjan IUCN:n rakennuksen teknisille tiedoille.

Rakentamiseen saatiin rahoitusta Sveitsin hallitukselta, joka myönsi 50 vuoden korottoman 20 miljoonan Sveitsin frangin suuruisen lainan. Kinnarps valittiin IUCN:n Preferred Partner -kumppaniksi tilojen suunnittelun ja toimistokalusteiden osalta. Holcim rahoitti rakennuksen ylimmässä kerroksessa olevan neuvotteluhuoneen ja lahjoitti kierrätettyä lämpöbetonia. MAVA Foundation rahoitti suuren ulkoterassin ja tuki IUCN:ää taloudellisesti varmistaakseen, että rakennuksesta tulee tiukimpien ympäristöystävällistä rakennusta koskevien standardien mukainen. Philips toimitti ajanmukaisen energiatehokkaan valaistuksen ja Dell puolestaan lahjoitti tietokoneita, joita käytetään uudessa Red List -keskuksessa. Loterie Romande rahoitti laajennustyön luonnonpuutarhassa, joka on avoinna yleisölle ja jota käytetään kouluttamaan ihmisiä ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä.

IUCN:n uuteen rakennukseen käytettiin minimimäärä raaka-aineita. Lisäksi se saa 100 % käyttämästään energiasta uusiutuvista lähteistä, ensisijaisesti auringosta ja geotermisestä lämmöstä. Meillä kaikilla on velvollisuus pienentää hiilijalanjälkeämme.

"Rakennuksen ympäristöystävälliset ominaisuudet, kuten kierrätetystä lämpöbetonista tehdyt seinät, liikkeen- ja päivänvalontunnistimet sekä sadeveden käyttö WC:issä ja puutarhan kastelussa osoittavat, että kestävän kehityksen mukainen toiminta näkyy myös tilinpäätöksessä," sanoo IUCN:n Director General, Julia Marton-Lefèvre.

Projektin kestävyysvaatimukset

IUCN:n tavoitteena on saavuttaa LEED Platinum -sertifikaatti, eli korkein mahdollinen luokitus. Tällä hetkellä Sveitsissä ei ole toimistorakennuksia, joille olisi myönnetty LEED Platinum -sertifikaatti. Koko maailmassa Platinum-rakennuksia on ainoastaan 121, joista vain kahdeksan sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, joten sertifikaatin tavoitteleminen tiukalla budjetilla on IUCN:lle merkittävä haaste.