image

Yksi neuvotteluhuoneista on nimeltään Red Room ja sitä käytetään IUCN:n uhanalaisten lajien punaiseen listaan, Red List of Threatened Species™, liittyvään työhön.

Tila on suunniteltu tuomaan esille niitä kasveja ja eläimiä, joiden sukupuuttoon kuolemisen riski on korkeampi (lajit on listattu "äärimmäisen uhanalaisiksi", "erittäin uhanalaisiksi" ja "vaarantuneiksi"). Kalusteet on viimeistelty kirkkaalla punaisella värillä korostamaan tämän huoneen tärkeää tehtävää.