image

Kinnarpsin suunnittelu

IUCN-projektia hoitava tiimi, mukaan lukien AGPS-arkkitehdit, kutsuttiin Kinnarpsin tehtaille Ruotsiin, jotta voitiin varmistaa, että yrityksen lähestymistapa kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon oli uuden rakennuksen tiukkojen ympäristövaatimusten mukainen. Kinnarps ja IUCN:n johto tekivät tiivistä yhteistyötä yhtenä projektitiiminä ja kehittivät ja ottivat käyttöön työtila-analyysin ja online-työntekijäkyselyn. He asensivat myös "testityötiloja", joiden tarkoituksena oli saavuttaa yksimielisyys niiden ihmisten kesken, joihin muutto vaikuttaisi, kuitenkaan jättämättä ulkopuolelle niitä, jotka jäisivät vanhaan rakennukseen.

Työntekijäkyselyssä ja työtila-analyysissä esille tulleita erityisiä huolenaiheita olivat melu, josta voisi tulla ongelma uudessa avotilassa, ja se, että seinillä erotelluista työtiloista muuttaminen voisi vähentää kokousten pitämisen ja luottamuksellisten puhelinkeskustelujen käymisen mahdollisuuksia.

Kävi myös ilmi, että useat työntekijät kärsivät rasitusvammoista ja selkäongelmista, jotka saattoivat mahdollisesti johtua olemassa olevien työtilojen huonosta suunnittelusta ja istuimista, joita ei voi säätää. IUCN:n alkuperäiseen rakennukseen asennettiin kolme esittelytilaa, joissa mahdolliset vaihtoehdot esiteltiin.

Esittelytiloja testattiin käyttämällä niitä todellisina työtiloina ja testin aikana toteutettiin toinen kysely, jotta saatiin selville, mitä tuoleja, pöytiä ja säilytysvaihtoehtoja IUCN:n työntekijät pitivät parhaimpina.

Tilan suunnittelu oli jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, ja tiimi piti säännöllisiä videoneuvotteluja ja vältti näin matkailusta koituvan hiilijalanjäljen jättämistä, jonka liian suuri määrä kansainvälisiä tapaamisia olisi aiheuttanut.