KINNARPS GROUP - KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAMALLI

TARKOITUS

Tämän asiakirjan tarkoitus on kuvata ja kertoa kestävän kehityksen tavoitteitamme.

Kattavuus

Tämä toimintamalli on voimassa kaikissa Kinnarps Groupiin kuuluvissa yrityksissä ja osastoissa.

KINNARPS GROUP – KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAMALLI

Tehtävämme on omistautua kehittämään inspiroivia ja tehokkaita työympäristöjä jotka edesauttavat menestystä. Me ynnäämme kaiken tämän yritysfilosofiaamme: Better at Work – joka tarkoittaa, että pyrime ymmärtämään yritysten ja organisaatioiden sisustusratkaisuihin ja –palveluihin kohdistuvat tarpeet. Työmme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi perustuu jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen. Näillä toimilla pyrimme vastuulliseen ja arvoa luovaan tasapainoon asiakkaiden sekä osakkeenomistajien tarpeiden, ympäristön huomioon ottamisen ja ihmisten sekä kannattavan taloudenpidon välillä.

Kinnarps Groupin kestävän kehityksen toimintamalli pohjautuu strategiaamme ja perusarvoihimme. Jotta voimme onnistuneesti edetä kohti kestävää kehitystä, meidän on parannettava seuraavia osa-alueita:

Innovatiivisuus

Olemme eteenpäin ajattelevia ja uudistusmielisiä, joka tarkoittaa, että uskallamme erottua ja tehdä sitä, mitä kukaan toinen ei ole tehnyt.

Keskustelevuus

Ylläpidämme avointa ja jatkuvaa keskustelua yrityksen kestävän kehityksen ohjelmasta ja edistymisestä sekä sisäisesti, että ulkopuolisten osakkeenomistajien kanssa.

Vastuullisuus

Johto sekä Kinnarpsin henkilöstö on vastuullinen noudattamaan tätä sekä muita sovittuja toimintamalleja, lakeja, käytäntöjä ja vaatimuksia.

Pätevyys

Kasvatamme ja parannamme osaamistamme, jotta voimme varmistaa mallimme mukaisen toiminnan, että sen tavoitteet saavutetaan ja käytäntöjä noudatetaan ja kehitetään.

Ennaltaehkäisy

Ongelmien ehkäisy tarkoittaa, että tunnistamme ennakolta kaikki ei toivotut vaikutukset, riskit ja käytöksen, jonka tiedämme ongelman aiheuttajaksi.

 

KINNARPS GROUP - KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAMALLI (PDF)