Henkilöstökonseptimme

Haluaisitko mukaan tiimiimme?

Työelämässä ei ole kyse vain tuloksista ja työsuorituksista, vaan aivan yhtä tärkeää on tyytyväisyys siitä, että on saavuttanut jotain. Eräs edellytys Kinnarpsin menestykselle on, että vaadimme sekä sitoutumista että osallistumista.

Palkkaamme oikeita ihmisiä – emme vain työntekijöitä. Olemme paikallinen perheyritys, itsenäinen osa maailmanlaajuiseksi yhteisöksi kehittynyttä yritystä, jolla on tuhansia työntekijöitä ympäri maailmaa. Pyrkimyksenämme on tarjota jokaiselle mahdollisuus osallistua henkilökohtaisesti yhtiön kehittämiseen – yhtiömme tavoitteiden pohjalta – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja reaktiona yhä kiihtyvään muutosvauhtiin.

Säilyttääksemme menestyksemme meidän on pystyttävä selviytymään nopeasta muutoksesta, hankkimaan taitotietoa, edistämään huolellisesti pyrkimyksiämme ja olemaan vastaanottavaisia markkinoiden ja ympäristön vaatimuksille. Sovitamme yhtiömme tarpeet siihen, mitä työntekijämme voivat ja haluavat tehdä. Näin saamme tukevan pohjan sekä toimintojemme että työvoimamme kehittämiseen tulevaisuuden tarpeiden täyttämiseksi. Meillä on vapaus kehittyä nykyisen työmme puitteissa tai etsiä uusia töitä ja haasteita yrityksen sisällä.

Hyvä työympäristö on edellytys hyvinvoinnin ja luovuuden edistämiselle. Pyrkimyksemme on huomioida henkilö kokonaisuutena – luoda hyvä tasapaino työn ja vapaa-ajan välille. Edistämme aktiivisesti erilaista hyvinvointi- ja kuntoilutoimintaa ja urheilu- ja sosiaalisia hankkeita, joilla pyritään optimoimaan työntekijöidemme terveys.