Yhteinen visio

Perusarvot ovat meille tärkeitä. Ne vaikuttavat suotuisasti Kinnarpsin toimintaan – siitä, miten Kinnarps hoitaa liiketoimintaansa, aina vuorovaikutukseemme muiden ihmisten kanssa. Ne ovat periytyneet suoraan Kinnarpsin perustajilta, Evy ja Jarl Anderssonilta, ja ovat osasyynä yhtiömme menestykseen.

Perusarvot, joihin Kinnarpsin jäsenet aina pyrkivät:

Nykyaikainen henki ja luovuus
Pyrimme edistämään kehitystä ja näkemään aina mahdollisuuksia. Pyrimme olemaan luovia, uskaltamaan olla erilaisia ja uskaltamaan tehdä, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt. Työskentelemme tehokkaasti, uurastamme sinnikkäästi ja pyrimme aina parempaan.

Itsenäisyys ja ammattimaisuus
Pyrimme luottamaan omiin tietoihimme ja taitoihimme, ja uskomme esiin tuleviin mahdollisuuksiin. Teemme työmme niin, että voimme olla ylpeitä ammatistamme, ja pyrimme kehittymään yksilöinä.

Rehellisyys ja nöyryys
Pyrimme olemaan avoimia ja rehellisiä kaikessa viestinnässämme ja käyttäytymään kunnioittavasti kaikkia kohtaan, heidän asemastaan tai roolistaan riippumatta. Noudatamme lakeja ja asetuksia ja pidämme lupauksemme.

Vastuullisuus ja yhteyksien ymmärtäminen
Pyrimme kantamaan vastuumme, käyttämään voimavaroja säästeliäästi ja toimimaan niin, että ne riittävät. Kaivaudumme ongelmien ytimeen ja selvitämme todelliset pitkäaikaisten ratkaisujen tarpeet. Ymmärrämme yhteyksiä, ennustamme seurauksia, otamme kaikki näkökulmat huomioon, arvioimme ja tasapainottelemme.