Ympäristöpolitiikka

Kinnarpsin toimintaa ohjaa aktiivinen paneutuminen yhä tehokkaampaan ympäristönsuojeluun. Ympäristötyömme tavoitteena on kauaskantoinen, kestävä kehitys. Suunnittelemme toimintamme siten, että käytämme mahdollisimman vähän resursseja ja minimoimme ympäristövaikutuksemme. Tämän politiikan noudattaminen on sekä yhtymän johdon että kaikkien sen yhteistyökumppaneiden tehtävä ja vastuu.

 

Linjamme mukaisesti pyrimme huolehtimaan seuraavista asioista:

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisemme ei-toivottuja ympäristövaikutuksia puuttumalla mahdollisiin ongelmiin heti alkuvaiheessa.

Resurssien säästäminen

Säästämme materiaaleja ja energiaa kaikilla toimintamme tasoilla ja kierrätämme jäännöstuotteet ja jätteet.

Vastuuntuntoisesti harjoitettu metsätalous

Hankimme metsäraaka-aineita, jotka ovat tulosta vastuuntuntoisesta, mieluiten sertifioidusta metsätalouden harjoittamisesta.

Tehokkaat kuljetukset

Kuljetukset hoidetaan ympäristöä säästävillä ajoneuvoilla, ja pakkausmateriaalit, kuten huovat, kierrätetään.

Kommunikointi

Käymme avointa keskustelua ympäristöasioista yhtymän sisällä sekä toimittajien ja ulkomaailman kanssa.

Osaaminen

Kehitämme henkilökuntamme ympäristöosaamista tiedottamalla ja kouluttamalla.

Hyvä työympäristö

Pyrimme luomaan työympäristön, joka edistää työssä viihtymistä, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia, henkilökohtaista kehitystä ja turvallisuutta kaikissa prosesseissa.

Varovaisuus

Huolellisella suunnittelulla voimme ehkäistä ympäristöonnettomuuksia ja minimoida ihmisille ja luonnolle mahdollisesti vaarallisten aineiden ja kemikaalien käytön.

Elinkaariajattelu 

Kehitämme prosessejamme ja materiaalejamme siten, että tuotteillamme on pitkä elinkaari. Tämä pienentää ympäristön kuormitusta sekä nyt että jatkossa.

Lain vaatimusten täyttäminen

Huolehdimme siitä, että toiminnassamme noudatetaan meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä.

Ympäristöpolitiikka Kinnarps Oy 


Environmental policy