Ympäristöselvitys

Kinnarps on jo kauan osallistunut johdonmukaisesti aktiiviseen ympäristötyöhön. Toimintamme sai alkunsa maanviljelysseudulla, läheisessä suhteessa luontoon. Itsestään selvänä, suorastaan vaistomaisena periaatteenamme on aina ollut, että huolehdimme ympäristöstä emmekä tuhlaa resursseja ja materiaaleja.

Olemme ylpeitä julkaistessamme taas yhden painoksen Ympäristöselvityksestämme, joka tällä kertaa koskee kulunutta tilivuottamme. Iloitsemme tähänastisista yhteisistä saavutuksistamme, mutta emme toki tyydy niihin, vaan asetamme uusia, haastavia ympäristötavoitteita sitä mukaa, kun saavutamme entisiä.

Tavoitteiden on luonnollisesti oltava realistisia ja mahdollisia saavuttaa. Kinnarpsissa tavoitteet asetetaan kuitenkin vielä piirun verran korkeammalle. Selkiyttääksemme kauskantoisia tavoitteitamme olemme muotoilleet eri ympäristöaiheita koskevia visioita. Niitä ei tulla saavuttamaan lähitulevaisuu-dessa. Mielestämme on kuitenkin tärkeää selkiyttää pääperiaatteita, jotta sekä yhteistyökumppanimme että ulkopuoliset ymmärtäisivät ponnistelujamme ja innostuisi-vat auttamaan meitä kestävän kehityksen saavuttamisessa.
 

Lataa Ympäristöselvitys pdf-muodossa:

Environmental report (English)

Miljöredovisning (Svenska)