Ympäristö

Katsomme kokonaisuutta

Kinnarps ottaa ympäristövastuun vakavasti ja asettaa kattavia ympäristönsuojelutavoitteita. Yleisenä tavoitteena on pitkän aikavälin kestävä kehitys.

Ei ole mitenkään yllättävää, että yritys, jonka juuret ovat Skandinavian puhtaalla maaseudulla, on omaksunut vastuullisen lähestymistavan voimavarojensa hallinnan suhteen ja pyrkii olemaan vahingoittamatta luonnollista ympäristöämme alusta lähtien. Parhaiden ratkaisujen varmistamiseksi ympäristön kannalta kestävässä liiketoiminnassamme Kinnarps soveltaa tuotteiden elämänkaariajattelua rakentaessaan ja luodessaan sisustusratkaisuja. Kinnarpsin tuotekehitystyössä analysoidaan jokaisen tuotteen vaikutuksia ympäristöön ja valitaan mahdollisuuksien mukaan kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Kinnarps ei yleensä myöskään käytä kromin kaltaisia materiaaleja, jotka saattavat vahingoittaa ympäristöä. Kinnarps pyrkii myös varmistamaan, että kaikki käytetyt puuraaka-aineet tulevat vastuullisesti hoidetuista ja mieluiten sertifioiduista metsistä. Joka tilanteessa Kinnarps pyrkii lisäämään FSC-sertifioitujen puuraaka-aineiden osuutta.

Kinnarps on myös toiminut tiennäyttäjänä liuospäästöjen vähentämisessä; nykyään viimeistelyprosessit perustuvat ainoastaan vesipohjaisten lakkojen käyttöön ja UV-kovettamiseen. Lisäksi Kinnarps päätti jo 1950-luvulla, että kalusteet suojataan kuljetuksen ajaksi uudelleenkäytettävillä huovilla kertakäyttöpakkausten sijaan.

Kinnarps asettaa itselleen usein tiukemmat vaatimukset kuin ympäristölainsäädäntö ja pyrkii jatkuvasti olemaan alansa kärjessä. Kinnarpsilla on tietysti ISO 14001 -standardin ja EU:n EMAS-ympäristötarkastusohjelman mukainen sertifikaatti. Kestävää ajattelua ei ole viime aikoina huomioitu myynnin parantamiseksi, vaan se on aina ollut osa Kinnarpsin kulttuuria ja historiaa.