Kinnarps Premium Brands

- Ajat muuttuvat. Etenkin yritysasiakkaamme ostavat nykyään mielellään kokonaisia kalustusratkaisuja, eivät vain yksittäisiä kalusteita. Se vaikuttaa ajatteluumme, ja luonnollisesti haluamme olla mukana kilpailun etujoukoissa.

Näin sanoo Per-Arne Andersson, joka toimii 1. syyskuuta lukien toimitusjohtajana Kinnarps Marketing & Sales AB:ssä, joka on toinen Kinnarps-konsernin hallitsevista haaroista – toinen on Kinnarps Production AB.Myyntiyhtiön alueeseen kuuluu muun muassa runsaasti sisustustaloiksi nimettyjä kalustenäyttelyitä ympäri Eurooppaa. Sisustustaloja Kinnarpsilla on ollut jo useiden vuosien ajan ja niissä on jo pitkään myyty muitakin kuin Kinnarpsin kalusteita. Nyt emoyhtiö on parantanut asemiaan merkittävästi, liittämällä vahvuuteensa kolme selkeästi muotoiluun suuntautuvaa ruotsalaista kalusteyritystä - Materia, Skandiform ja Klaessons – joista käytetään yhteisnimitystä Kinnarps Premium Brands. Ajatuksena on luoda entistä laaja-alaisempi ja monipuolisempi kalustevalikoima. Kun takinhihassa on useita omia persoonallisia tavaramerkkejä, tämä pystytään toteuttamaan.
- Monet alalla toimivat ovat yllättyneet, selittää yksi Materian perustajista, nyttemmin Materian ja Klaessonsin toimitusjohtaja Lars Bülow.
- Materiasta pyritään näin kuitenkin - Klaessonsin ja Skandiformin tavoin - kehittämään entistä vahvempi ja itsenäisempi tavaramerkki. Erona on vain se, että nyt meillä on käytössämme entistä vahvemmat resurssit ja että Kinnarpsin hyvien myyntikanavien ja lukuisien kalustetalojen ansiosta saamme mahdollisuuden tavata uusia asiakkaita etenkin vientimarkkinoilla. Materia, Klaessons ja Skandiform ovat voimakkaasti profiloituneita kalustealan yrityksiä.

Materialla on merkittävä muotoiluprofiili, jonka ovat perustaneet ja jota pitävät yllä kaksi sisustusarkkitehtia: Lars Bülow ja Kersti Sandin. Skandiformin perusti Erik Lundin 1960-luvulla. Sittemmin sitä ovat johtaneet hänen poikansa Leif ja Jarl, joista ensin mainittu on edelleen mukana yrityksessä. Skandiformissa on ennen kaikkea panostettu hoitolaitosten ja senioriasuntojen kalusteisiin sekä liike-elämän ja julkitilojen, kuten kokoustilojen ja aulojen kalusteisiin. Tässä on viime vuosina tehty yhteistyötä useiden muotoilijoiden kanssa. Näihin lukeutuvat mm. arkkitehdit Claesson Koivisto Rune, Mattias Ljunggren ja Jonas Lindvall. Myös Klaessons työskentelee eniten yritys- ja julkitilakalustuksen parissa, mutta sen tuotteiden sävy on elegantti ja eurooppalainen. Muotoilijoiden joukossa ovat myös suomalaiset Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo sekä tanskalaiskaksikko Komplot.

Skandiform on voinut heti Kinnarps Premium Brands -ryhmään liittymisen jälkeen miettiä, miten se saa parhaiten näkyvyyttä ja pystyy hyödyntämään uudet myyntikanavat, lähinnä kalustetalot. Materian ja Klaessonsin tilanne on hieman toisenlainen, sillä nämä kaksi toimitusjohtaja Lars Bülowin johtamaa yritystä suunnittelevat Tranåsiin yhteistä uutta toimistoa ja tehdasta, arkkitehtuuriltaan kunnianhimoista rakennusta, jonka piirtää eräs Ruotsin huomattavimmista arkkitehdeistä, Gert Wingårdh.
- Uusi tilanne hyödyttää kaikkia, Per-Arne Andersson selittää. Meille Kinnarpsilla muutokset tarkoittavat mm. sitä, että käytössämme on entistä enemmän pätevää muotoilutaitoa, mitä pidämme positiivisena. Samanaikaisesti nämä kolme yritystä pääsevät hyödyntämään vahvoja resurssejamme.
- Uudenlainen ja haastava tilanne meille, Lars Bülow toteaa. Olemme saaneet tilaisuuden kehittää sekä Materiaa että Klaessonsia yhä vahvemmiksi muotoiluyrityksiksi, mikä on jännittävä tehtävä. Juuri nyt edessämme on useiden uusien muotoilijoiden palkkaaminen yritykseen, mikä on meille uutta. Myös Skandiformin toimitusjohtaja Magnus Gårdhed pitää Kinnarpsin lähentymistä yksinomaan positiivisena.
- Jo nyt lähes 30 prosenttia kalusteistamme menee vientiin, hän toteaa. Meillä on nyt mahdollisuus lisätä huomattavasti kansainvälisen myyntimme osuutta. Tavoitteena on yltää 45 prosenttiin kolmen vuoden sisällä. Kinnarpsin pyrkimykset vahvempaan kansainväliseen asemaan ovat samansuuntaiset kuin meidänkin. Sekä Magnus Gårdhed, Lars Bülow että Per- Arne Andersson painottavat, että lisääntyvä yhteistyö ei tarkoita, että yritykset työskentelisivät ainoastaan yhdessä. Päinvastoin.Yritysten ja niiden kolmen tavaramerkin odotetaan kilpailevan asiakkaista täysin vapaasti – jopa keskenään.
- Teemme yhteistyötä siinä missä voimme, ja kilpailemme silloin kun täytyy, he toteavat lopuksi. ingrid sommar