Tavoitteenamme on yhtenäinen eurooppalainen standardi – ilman kansallisia poikkeuksia!

Testitoiminnallamme pyrimme vanhojen standardien vaatimusten täyttämisen lisäksi myös kehittämään uusia.Tällä hetkellä ei ole esim. mitään standardia, joka kattaisi sähköisesti nostettavat ja laskettavat pöydät. Koska Kinnarps on eräs tämän alueen johtavista toimijoista, on aivan luonnollista, että teemme tarkkaa pioneerityötä sellaisen aikaansaamiseksi.

1990-luvun alussa Kinnarps alkoi panostaa huomattavasti vientitoimintaan. Hanke suuntautui lähinnä Saksaan ja Iso-Britanniaan.
- Olimme periaatteessa täysin tuntemattomia uusilla markkina-alueilla, ja meille asetettiin erittäin kovat paineet, sillä meidän oli todistettava sekä tuotteidemme laatu että niiden turvallisuus, toteaa Tomas Ekström, joka on toiminut Kinnarpsin laatu- ja ympäristöjohtajana vuodesta 1997.
- Saadaksemme uskottavat asiakirjat tuotteistamme lähetimme ne testattaviksi ja sertifioitaviksi LGA:han ja FIRA:an, Saksan ja Englannin johtaviin kalusteiden testauslaitoksiin.Tämä oli kuitenkin kallista ja vei liikaa aikaa,Tomas mainitsee, ja pian huomasimme oman testitoiminnan tarpeellisuuden - eikä ainoastaan puhtaana sertifiointityökaluna vaan myös mahdollisuutena rohkeaan tuotekehittelyyn!
- Vuonna 1994 Ruotsin ensimmäinen huonekalujen testilaboratorio SWEDAC myönsi meille hyväksynnän ja pääsimme siten julkaisemaan omat testiraporttimme. Tämän jälkeen toiminta on jatkuvasti kehittynyt ja jalostunut. Nykyään tuotteemme on sertifioitu kaikkien tärkeiden kansallisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti,Tomas lupaa.
- Meidän toiminnassamme pyrkimyksenä ei ole ainoastaan työskentely vanhojen standardien mukaan vaan myös uusien kehittäminen. Tuotekehittely on jatkuvaa, eivätkä sertifiointistandardit aina ehdi kehityksen mukaan, Tomas toteaa. Nykyään esim. työtuolien kestävyyttä testataan jatkuvasti istuimen keskikohdan kuormituksen mukaan. Näin huolimatta siitä, että useimmissa työtuoleissa on säädettävät istuimet, joiden kriittiset kuormituspisteet ovat aivan muualla. Testausmenetelmä on siis vanhentunut, ja sitä on muokattava uudeksi standardiksi.
- Toinen esimerkki siitä, miten kehitys kulkee hitaasti tarpeesta lakisääteiseksi testiksi, on tässä, Tomas toteaa ja näyttää Kinnarpsin Sarja [T]® - työpöytää.Testissä pöytään kohdistetaan painetta, tai pikemminkin tönäisyjä, sivuttaissuunnalla 30 kilon voimalla. 5000 tönäisyä 4 eri suunnalta; yhteensä 20 000 tönäisyä!

Mitä tällä pyritään todistamaan? Niin, ehkä 30-35 vuotta sitten käytettiin kirjoituskoneita, joissa oli mekaaniset telat. Aina riviä vaihdettaessa piti lyödä tela takaisin; melkoisen raju liike, joka vaati vakaan ja kestävän pöydän. Tämä testi on tuskin enää relevantti nykyistä IT-tekniikkaa käytettäessä, mutta se kuuluu yhä osana standarditestaukseen. Sitä vastoin,Tomas jatkaa vakavana, tällaista menetelmää voitaisiin aivan hyvin käyttää joko sellaisenaan tai hieman muunneltuna nykyaikaisessa sovelluksessa esim. ylösnostetun pöydän kestävyyden testaamiseen. Nyt tällaisia vaatimuksia ei ole. Nostettavia ja laskettavia pöytiä on lähes yksinomaan Skandinaviassa. Koska Kinnarps on eräs tämän alueen johtavista toimijoista, on luonnollista, että työskentelemme kovasti tällaisen lain aikaansaamiseksi. Vain vuosi sitten tähän asiaan liittyviä varmennusmenetelmiä ei ollut lainkaan, mutta olemme kehittäneet tiettyjä ohjeita, joita voidaan luovuttaa edelleen muille laitoksille, kuten Pariisissa toimivalle CTBA:lle. Näemme taatusti ehdotustemme vaikutuksia, ja voimme hyvin sanoa, että olemme matkalla kohti sertifiointia. - Toinen erittäin mielenkiintoinen alue on ergonomia, kertoo Tomas. - Pyrimme kehittämään ergonomiasertifioinnin, jonka mukaan kalusteet tulee muotoilla, jotta ne olisivat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä.

Tähän liittyen pyrimme luomaan mittausmenetelmän, jolla pystyttäisiin arvioimaan tuolin ergonomisia ominaisuuksia. Emme ole kehityksen kärjessä, mutta olemme mukana eturintamassa maailmanlaajuisessa kehitystyössä muutaman muun alan toimijan kanssa. Tällä hetkellä tehdään esitutkimuksia, joilla pyritään standardoimaan joukko erillisiä hankkeita. Tavoitteena on yhdenmukaisiin ominaisuuksiin pääseminen kansainvälisellä tasolla yhteisten näkökulmien ja standardoinnin osalta.
- Tehtävänämme on lähinnä tuotteidemme luotettavuuden eli niiden kestävyyden, turvallisuuden ja laadun kehittäminen; lähtökohtana aina todellisuus ja todelliset tarpeet. Sen vuoksi käymme yrityksessämme erittäin intensiivistä keskustelua, jonka osapuolia ovat yritysjohto, markkinat ja me laboratorion työntekijät. Olemme myös palkanneet tuotantoteknikon, jotta ryhmässämme olisi myös tällaista osaamista.

Yleisesti voidaan sanoa, että suuressa osassa toimintaamme on kyse inhimillisestä kompetenssista ja kokemuksesta. Teemme esim. manuaalisia testejä, joilla arvioidaan, miten nesteet, esim. puhdistusliuokset, vaikuttavat erilaisiin pintakerroksiin. Samalla menetelmällä testaamme myös eri ominaisuuksia uusissa, kenties ympäristöystävällisemmissä tuotteissa. Kaiken tämän teemme ihmissilmällä, joka on oikeastaan ainoa toimiva mittausväline.
- Meille on nyt myönnetty hyväksyntä noin 70 erilaisella testausmenetelmällä, mikä täyttää kevyesti kaikkien eri markkina-alueidemme vaatimukset. Toivoisimme tietysti, että olisi olemassa yksi kaiken kattava eurooppalainen standardi, Tomas toteaa, ja sellainen onkin jossain määrin olemassa, mutta käytännössä sen merkitys on olematon kaikkien erilaisten kansallisten lisäysten vuoksi. Siksi olisi ihanteellista saada laadituksi täysin yhtenäinen standardi ilman poikkeuksia. Tällöin ei enää olisi mahdollisuuksia protektionismiin eikä sellaisten etujen viljelemiseen, jotka eivät ole ainoastaan käyttäjän parhaaksi. Tällainen olisi siis mitä toivottavin tilanne ja kehityssuunta, jonka puolesta meidän Kinnarpsilla kannattaa edelleen taistella,Tomas Ekström päättää. Göran Henriksson