Kinnarps Magazine - Nro 9

Mitä kuuluu? 

Melu haittaa työn tekoa etenkin avotoimistoissa, joissa istutaan tiiviisti suuressa tilassa. Korkeat neliöhinnat ja tilojen maksimaalisen hyödyntämisen tarve ovat kuitenkin syitä siihen, että valtaosa nykytoimistoista sisustetaan avoimeen tilaan. Nykytrendinä ovat yhä tiiviimmäksi puristetut työpisteet ja niiden tasapainottajaksi suunnitellut yhteiset kohtaamistilat ja hiljaiset huoneet. Avotoimistojen suosion myötä on ollut pakko kiinnittää huomiota niiden äänioloihin ja viihtyisyyteen. Tieto kehnon akustiikan aiheuttamista haitoista, mm. tuottavuuden lasku hälylle altistavissa tiloissa, on lisääntynyt ja asiaan halutaankin nyt vaikuttaa jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Koska aikaisemmat äänisuunnittelua koskevat ohjeet eivät ole ottaneet huomioon avotoimistojen erityisongelmia, on näille tiloille nyt laadittu oma akustiikkaohjeistuksensa, joka on ladattavissa esim. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Uusien ohjeiden valossa osataan nyt entistä paremmin tuottaa ja tarjota sellaisia materiaaleja ja kalusteita, joilla avotilojen ääniympäristöä voidaan parantaa. Esimerkkinä erilaiset akustiikkalevyt ja –seinäkkeet sekä Materian uusi Silent Whisper, jossa pöytälevyn innovatiivinen rakenne ehkäisee melun syntyä. Lisää aiheesta löydät tästä lehdestä.

Henrik Slotte, toimitusjohtaja, Kinnarps Oy

image