Ympäristötietoinen työskentely on itsestään selvää, ja Kinnarpsin tehokkain ase kasvihuoneilmiötä vastaan päivittäisessä työssä on älykkäämpi tuotekehittely, mikä tarkoittaa pienempää raaka-aineiden

Ympäristö – luonnollinen osa historiaamme

Kinnarps-konsernin ympäristötietoisuus on aina ollut erittäin korkealla tasolla. Se on yrityskulttuuria, jota on jalostettu aina siitä asti, kun Jarl Andersson itse valmisti kalusteet höyläpenkkinsä ääressä.

Ajamme itään Göteborgista. Kauniissa Ulricehamnin kaupungissa, joka nousee kohti Åsunden-järven itärantaa kohti, käännytään vasemmalle valtatieltä 40. Matka jatkuu pohjoiseen pitkin vehmasta Ätrastigenia tai Redvägiä, kuten sitä kutsuttiin silloin, kun se oli yksi Ruotsin tärkeimmistä kuljetusreiteistä hevosella ja jalkaisin. Täällä Ruotsin ja Tanskan sotajoukot ovat ottaneet yhteen historian kuluessa.Tien vierellä virtaa Ätran-joki – vuoroin rajuna ja voimakkaana, vuoroin rauhaisana ja tyynenä. Monet ohittamiemme paikkojen nimet muistuttavat vanhoista ajoista; täällä on muinaisjäännöksiä niinkin kaukaa kuin kivikaudelta saakka.

Matkattuamme parikymmentä kilometriä pitkin Ruotsin viljavaa maaseutua saavumme perille Kinnarps-Slutarpiin; aiemmin paikalla oli kaksi pientä kylää, nykyään pieni yhteisö, johon kuuluu noin 1300 asukasta.Täällä – peltojen, metsien ja Ätranin varrella juuri solmukohdan ulkopuolella – sijaitsee Kinnarpsin pääkonttori ja yksi kolmesta tehtaasta. Täällä kaikki kalusteemme suunnitellaan, valmistetaan ja testataan. Täällä myös työskentelee ja vaikuttaa Tomas Ekström, Kinnarps-konsernin laatu- ja ympäristöpäällikkö.
- On selvää,että ympäröivä luonto vaikuttaa työhöni ympäristövastaavana. Jos konttorin ikkunasta näkyy laiduntavia lehmiä ja maanviljelijöitä kyntötöissä ja kuuluu linnunlaulua, työn vastuusta ja painoarvosta tulee erittäin kouriintuntuvia. Uskon, että sen tuntevat kaikki täällä työskentelevät. Me ymmärrämme elävän maaseudun ja puhtaan luonnon merkityksen sekä henkilökohtaisella että yleisinhimillisellä tasolla.

Kinnarps, jonka Jarl ja Evy Andersson perustivat 65 vuotta sitten, on tärkeä osa Ruotsin kehitystä talonpoikaisyhteisöstä teollisuusvaltioksi. Yhtiö on kuitenkin myös edelläkävijä elinkeinoelämässä ja omalla alallaan, mitä tulee ympäristövastuuseen. Länsi- Götanmaan mullista alkunsa saaneen Kinnarpsin mukana on alusta asti kulkenut luonnollinen ympäristöajattelu ja resurssien säästäväinen käyttö.

Jo 50-luvun lopulla alettiin esimerkiksi pakata kalusteet huopiin, joita käytetään yhä uudelleen kalustetoimituksissa. Tämä tapahtui aikana, jolloin monet uskoivat kertakäyttöpakkauksia ja luonnon voimavaroja riittävän loputtomiin. Evy ja Jarl ymmärsivät myös varhain suoraan asiakkaalle ilman kalliita välikäsiä tehtävien toimitusten hyödyn sekä taloudellisesta että käytännöllisestä ja ympäristönäkökulmasta. Siksi kalustebussista tuli vuonna 1959 tunnettu käsite kalusteasiakkaiden keskuudessa ympäri Ruotsia.Sillä Kinnarpsin kalusteet toimitettiin suoraan asiakkaalle ja paluumatka suunniteltiin niin, että kyytiin voitaisiin poimia mahdollisimman paljon raaka-aine- ja palautustoimituksia – ja samoin toimitaan nykyäänkin, paitsi että bussi on vaihdettu uudenaikaisempaan kuljetuskalustoon. Nykyään sitä kutsutaan kuljetus- ja pakkauslogistiikaksi, ennen kyse oli vain terveen järjen käytöstä.Nykyään yhtiö on sitä paitsi yksi alan harvoista yrityksistä – kenties jopa ainoa – jolla on EMASrekisteröinti.
- Ympäristöajattelun ja talouden kulkeminen käsi kädessä on luonteenomaista Kinnarpsille. Jos ympäristösijoitukset voidaan laskea hyödyksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, niitä tehdään edelleen ja kaikki seuraavat sijoituksia tarkkaan. Hyvä esimerkki tästä oli,kun aloimme vuonna 1977 hakettaa ja puristaa kaiken palavan jätteen polttopuubriketeiksi,jotka sitten poltimme omilla tehtaillamme. Nykyään lämmitämme briketeillämme tehtaamme, niiden vieressä toimivat teollisuustilat, kylän koulun, urheiluhallin, pankin, vanhainkodin ja monien Kinnarpissa asuvien perheiden kodit. Jos lämmitykseen olisi sen sijaan käytetty öljyä, sitä olisi tarvittu 2400 m3. Näin luontoon pääsee melkoisesti vähemmän hiilidioksidia.

Hiilidioksidikysymys on tietysti Kinnarpsille erittäin tärkeä. Tomas tarkoittaa, että kyse on tasapainon löytämisestä liikemiesmäisyyden, jokapäiväisen ympäristötyön, pitkän tähtäimen suunnittelun ja visioiden välille. Kaikilla ei voi olla pitkän tähtäyksen perspektiiviä, mutta kaikki voivat vaikuttaa osaltaan jokapäiväiseen elämään. Kinnarpsin tehokkain työkalu kasvihuoneilmiön lieventämiseksi päivittäisessä työssä on älykkäämpi tuotekehittely, mihin sisältyy pienempi materiaalien kulutus, suurempi käyttöaste, enemmän kierrätysmateriaalia mutta ennen kaikkea kalusteita, joiden käyttöikä on pitkä sekä tuotteiden laadun että muotoilun ja toimivuuden kannalta.
- Kinnarpsilla olemme, toisin kuin monet muut, tehneet strategisen päätöksen, ettemme osta päästöoikeuksia vain, jotta voisimme sanoa olevamme neutraaleja hiilidioksidipäästöjen kyseessä ollessa. Olemme ehdottoman vakuuttuneita siitä, että oma tietoisuus kasvaa ja ympäristö voi paljon paremmin, kun panostamme sen sijaan toimiin, jotka vähentävät päästöjä.

Jos kuvaisimme Kinnarpsin tietoista ympäristötyötä mainitsematta heidän kokonaisratkaisuistaan ja kokonaisvastuustaan, jättäisimme väliin kaikkein tärkeimmän. Kinnarps on nimittäin yksi alan harvoista toimijoista, jotka vastaavat kaikesta aina raaka-aineista jatuotannostavalmiidensisustusratkaisujentoimituksiin ja asennuksiin.Asiakkaille tämä tarkoittaa,että Kinnarps voi kertoa, mistä kalusteisiin käytetyt raaka-aineet ovat peräisin, miten jätteet käsitellään tai mikä on kuormaautojen täyttöaste – kolme tekijää, joilla on erittäin suuri vaikutus ympäristöön.
- Kyllä, se, että pystymme hallitsemaan koko ketjua, on tietysti tärkeä osanen ympäristötyötä. Pystymme esimerkiksi takaamaan,että kaikki puutavaramme tulee valvotuista tai sertifioiduista metsistä. Vastaamalla kokonaisuudesta voimme myös painostaa tavarantoimittajiamme kovemmin kuin monet muut alalla.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys on tietysti Kinnarpsillekunnia-asia. Yksi esimerkki tästä on Englannin Kinnarps, joka tekee yhteistyötä Green Standards -järjestön kanssa, joka työskentelee yhtiön sosiaalisen yhteiskuntavastuun parissa. Green Standardsin välityksellä Kinnarps lahjoittaa asiakkaiden käytöstä poistamia kalusteita koulutusprojekteihin useissa Afrikan maissa.
-Tästä korkealaatuisten tuotteiden valmistuksessa on pohjimmiltaan kysymys. Hyviä tuotteita käytetään pitkään, ja ne voidaan lähes aina käyttää uudelleen. Kinnarpsilla ei ole koskaan tehty töitä hutaisemalla, Tomas Päättää.

Anders Nygren