Lousianassa parhaillaan esillä olevassa näyttelyssä esitellään arkkitehtuuria elävinä koneina,

Arkkitehtuurin tulevaisuus on vihreä!

Vihreä arkkitehtuuri on tärkeällä sijalla nykyisissä ympäristö- ja talouskriiseissä. Pitkään ekologisesti kestävästä rakentamisesta kiinnostuivat lähinnä aatteelliset järjestöt ja hallitukset. Nyt kiinnostus lisääntyy vauhdilla koko yhteiskunnassa.

Tulevaisuuden pilvenpiirtäjissä on sammalpeitteisiä julkisivuja, jotka puhdistavat kaupunki-ilmaa, integroituja aurinkokäyttöisiä lämmitysjärjestelmiä, vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan vaihtuvia värejä, kokonaisia asuinkerroksia täynnä energiaa tuottavia puita ja pensaita, jotka luovat myös eläimiä ja lintuja suosivan mikroilmaston.

Siltä saattoi näyttää Green Architecture for the Future -näyttelyssä, joka on ollut esillä koko kesän Louisiana Museum of Modern Artissa Kööpenhaminan lähellä Tanskassa.

Miten meidän pitäisi suhtautua ilmastokysymyksiin, kun Tuomiopäivä ja Ihmeet vaikuttavat saman kolikon eri puolilta, kyselivät museon johtaja Poul Erik Tøjner ja kuraattori Kjeld Kjeldsen Louisianan näyttelyn esittelyssä. - Museona emme voi tarjota valmiita vastauksia ja ratkaisuja. Voimme kuitenkin herättää kysymyksiä ja antaa vapauden erilaisille keksijöille ja asiantuntijoille.

Näyttely tarjoaa näkymiä kymmeniä vuosia ajassa eteenpäin. Arkkitehtuuri nähdään elävinä koneina, kaupungit uusina rakenteina, rakennukset ”älykkäinä”, niin että ne eivät ole ainoastaan omavaraisia energian suhteen vaan voivat myös täydentää ympäristöä biologisella monimuotoisuudella ja puhtaammalla ilmalla.

Jo nyt arkkitehdeillä on mahdollisuus tehdä rakennuksista sellaisia, että sukupolvet voivat ”ohjelmoida ne uudelleen” sekä tekniikaltaan että toiminnoiltaan. Industrialismin ajan arkkitehdit loivat käsitteen ”muoto seuraa toimintaa” (”form follows function”). Ehkä nyt pitäisi ajatella, että ”muodon on seurattava kehitystä” (”form must follow evolution”), Tøjner ja Kjeldsen totesivat.

”Amerikkalainen Green Building Council on todennut, että rakennukset vastaavat yli kolmanneksesta USA:n kaikista hiilidioksidipäästöistä ja 70 prosentista sähkönkulutuksesta. Näillä luvuilla on merkitystä myös muualla maailmassa.”

Myös arkisemmassa todellisuudessa kiinnostus vihreään rakentamiseen kasvaa lumivyöryn lailla samalla, kun innovatiiviset tekniset ratkaisut ovat helpommin saatavilla. Rakennussektorilla on myös suuri merkitys. Amerikkalainen Green Building Council on todennut, että rakennukset vastaavat yli kolmanneksesta USA:n kaikista hiilidioksidipäästöistä ja 70 %:sta sähkönkulutuksesta. Näillä luvuilla on merkitystä myös muualla maailmassa. Maailman vihrein talo Eräs realistinen, kunnianhimoinen hanke on Sveitsin Glandiin suunnitelmien mukaan maaliskuussa 2010 valmistuva IUCN:n Conservation Centre. Tästä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) – maailman suurimman ympäristöasioihin keskittyneen verkoston, jolla on toimintaa hallitustasolla 160 maassa – uudesta pääkonttorista tulee suunnitelmien mukaan eräs maailman vihreimmistä taloista. (Projektista kerrottiin Kinnarps Magazinen numerossa 10). Muun muassa käytettävän energian on määrä olla 85-prosenttisesti peräisin uusiutuvista energianlähteistä, lähinnä maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

IUCN on valinnut Kinnarpsin talon kalusteiden ja sisustuksen toimittajaksi. - Haluamme tehdä näyttelystämme kansainvälisen tapauksen, selitti IUCN:n pääjohtaja Julia Marton- Lefèvre, kun päätös julkistettiin viime keväänä.Tähän tavoitteeseen pääsemme vain tekemällä yhteistyötä ekologista kestävyyttä koskeviin kysymyksiin sitoutuneiden kumppaneiden kanssa. IUCN-projektin tavoitteiden mukaisesti Kinnarps on nyt käynnistänyt oman kampanjansa teemalla ”Toimi vihreästi. Säästä rahaa.”, jonka neljä pääaluetta ovat tilasuunnittelu, valaistus ja energia, kokousajattelu ja laatu. Kinnarps haluaa auttaa asiakkaitaan luomaan vihreämpiä ja tehokkaampia työpaikkoja,luonnonvaloa hyödyntäviä valaistusratkaisuja ja muutenkin tietoa energiaa säästävistä vaihtoehdoista, vihreämpiä ja
hyvin toimivia ideoita kokouksiin sekä ideoita siitä, miten laatu ja joustavuus alusta alkaen mahdollistavat kestävät sisustukset, joita voi käyttää pidempään.

Kaupunki, ilmasto ja materiaali
Louisianan Green Architecture for the Future -näyttelyssä arkkitehtuuriin yhdistyvät tiede, politiikka, etiikka ja yhteiskunnalliset visiot. Muun muassa neljää kansainvälistä, uudella tavalla ajattelevaa arkkitehtitoimistoa – Ecosistema Urbano, Foster + Partners, R& Sie(n) ja Philippe Rahm – oli kutsuttu vierailevina neuvonantajina selostamaan visionäärisiä näkökulmia kaupungin, ilmaston ja materiaalin kaltaisiin pulmiin. Sama teema on ajankohtainen myös IUCN:n rakennuksessa Glandissa, tosin pragmaattisemmalla kannalta usein suurempi ongelma kuin lämmitys. IUCN:n uudessa Conservation Centressä pyritään parvekkeilla ja säädettävillä sälekaihtimilla pitämään lämpö ulkona kesällä ja tuomaan sisään passiivista auringon lämpöä talvella. Samalla kun saadaan talteen mahdollisimman paljon luonnollista päivänvaloa, vähenee keinovalon tarve sisällä. Myös kustannusten kurissa pitämistä pidetään tärkeänä. - Budjetti on nyt sama kuin rakentaessamme nykyisen konttorimme kaksikymmentä vuotta sitten, kertoi pääkonttorin hallintopäällikkö Merja Murdoch rakennussuunnitelmia esiteltäessä. Emme säästä ainoastaan tulevaisuuden energiakuluissa. Sen lisäksi itse rakennuksen kustannustaso ei ole muuttunut kahden vuosikymmenen aikana.

INGRID SOMMAR