Welcoming Workplace -tutkimuksen tekivät yhteistyössä tutkijat Iso-Britanniassa, Japanissa ja Australiassa.

Valmiina tulevaisuuden tarpeisiin

Vuoteen 2020 mennessä lähes puolet aikuisista Euroopan unionissa on yli 50-vuotiaita. Kehittyneissä maissa yleistyvä pitkäikäisyys ja alhainen syntyvyys aiheuttavat yhdessä pitkäaikaisen väestörakenteen muutoksen, joka vaikuttaa väistämättä myös työmaailmaan. Työntekijät jatkavat yhä useammin töissä vielä tämänhetkisen normaalin eläkeiän jälkeen. Tämä edellyttää muutoksia sekä työtapoihin että itse työpaikan suunnitteluun.

Tämä on yksi haasteista, jotka Kinnarps on ottanut erittäin vakavasti kehittäessään uusia tuotteita työpaikoille. Se on myös tukenut tätä kehitystyötä panostamalla vahvaan tutkimukseen.

’Welcoming Workplace’ on Kinnarps UK:n tukema tuore tutkimushanke, jonka toteutti Helen Hamlyn Centre Lontoon Royal College of Artissa yhteistyössä japanilaisen Kyushun yliopiston ja australialaisen Melbournen yliopiston kanssa.

Hankkeessa keskityttiin työvoiman ikääntymisen ongelmiin erityisesti tietotalouden kannalta, jonka parissa monet ikääntyvät nyt huomaavat työskentelevänsä. ’Tietotyöläinen’-termillä tarkoitettiin aluksi tohtoreita, tutkijoita, tieteilijöitä ja vastaavissa ammateissa työskenteleviä, mutta nyt se kattaa myös ylimmän johdon tehtävät liiketaloudessa, teollisuudessa ja hallinnossa. Sillä viitataan työhön, jossa sovelletaan teoreettista tietoa ja oppimista kaavamaisten ja toistuvien prosessien sijaan.

Tietotyöläiset vastaavat monien modernien organisaatioiden menestyksestä, ja tällaisten lahjakkuuksien houkuttelemisesta ja kehittämisestä on tullut erittäin tärkeää. Johdon ja siten myös toimistotyöläisten tärkeä tavoite on löytää tapoja parantaa tietotyöläisten työn tulosta.Heistä monet ovat iäkkäitä, koska he ovat hankkineet laajan ammatillisen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa pitkän uransa aikana.

’Welcoming Workplace’ -tutkimuksessa tutkittiin yli 50-vuotiaita tietotyöläisiä kolmella ’tietotoimialalla’ (lääketeollisuuden, teollisuuden ja talouspalvelujen alalla) kolmessa eri maassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja antaa työympäristössä ääni ’hiljaiselle’ ikääntyvien tietotyöläisten ryhmälle, johon kuuluu tutkimuskemistejä, prosessi-insinöörejä ja talousanalyytikkoja, työympäristössä – tutkijoiden havaittua heidät ryhmäksi, joka perinteisesti välttää huomion herättämistä.

”Ikääntyvä työvoima kaipaa muutoksia sekä työskentelytapaan että työpisteiden suunnitteluun. Meille on tärkeintä täyttää tulevia tarpeita ja alkaa uudistaa ajatteluamme jo nyt.”

Tutkimus tehtiin suurten yritysten konttoreissa Lontoossa, Yokohamassa ja Melbournessa. Sen yhteydessä haastateltiin sekä ikääntyviä työntekijöitä että ylimmän johdon jäseniä tuotantolaitosten,
kiinteistöalan ja työterveyden kaltaisilla osastoilla, jotka vastaavat heidän hyvinvoinnistaan ja tuottavuudestaan. Sen jälkeen toimitiloihin rakennettiin kokeellisia työympäristöjä joiden avulla havainnoitiin, ihmisten odotuksia, tarpeita ja toiveita keskustelun syventämiseksi entisestään.Tutkimukseen osallistui eri puolilla maailmaa työntekijöitä yli 80 yrityksestä.

Tutkimusprojektin havainnot voidaan jakaa kahteen eri luokkaan:työpaikan fyysiset vaatimukset ja toimiston mahdollisuudet tukea erilaisia työskentelytyylejä. Sen jälkeen havainnoista laadittiin yksityiskohtainen raportti, jonka kirjoitti tri John Smith lontoolaisesta arkkitehtitoimistosta nimeltä JSA Architecture ja jonka sponsorina toimi Kinnarps UK.

Raportti tarjoaa opastusta toimistojen kehittäjille, muotoilijoille ja laitosten johtajille menetelmiin, joilla autetaan ikääntyviä tietotyöläisiä pysymään työssään pidempään tuottavina. Raportin sisältämä opastus koskee viittä erilaista fyysistä ja fyysis-sosiaalista vaatimustyyppiä: näköä, kuuloa, fyysistä ergonomiaa, tiedon käsittelyä sekä terveyttä ja hyvinvointia.

Lisäksi raportissa perehdytään erilaisiin työtapoihin, joihin ei ole aina mahdollisuutta tyypillisessä avoimessa toimistotilassa. Erityisesti havaittiin tarvetta kolmelle vaihtoehtoiselle tilatyypille tietotyötä varten: yhteistyö-, keskittymis- ja mietiskelytila.

”Yksi tutkimuksen tärkeimmistä johtopäätöksistä oli, että jo pitkään vallinnut avoin konttorimaisema on kaikkea muuta kuin ihanteellinen vanhemmille työntekijöille.”

Welcoming Workplace osoitti, että tilasuunnittelu, jossa toteutetaan koko henkilöstöä hyödyttäviä parannuksia, tukee paremmin myös ikääntyvien työntekijöidenjaksamistaverrattunasuunnitteluun,joka ottaa huomioon ainoastaan heidän erikoistarpeensa.

Tutkimusprojektia ja raporttia on käytetty pohjana kiertävässä työpaikkasuunnittelua käsittelevässä seminaarissa, jonka voi suorittaa Royal Institute of British Architects -oppilaitoksessa. Welcoming Workplace -näyttely vieraili Royal College of Architecturessa ja Kinnarpsin Lontoon näyttelytiloissa, ja maailman johtava yrityskirjallisuuden kustannusyhtiö Gower julkaisee keväällä tutkimustiimin johtavien jäsenten kirjan nimeltä ’New Demographics New Workspace: office design for a changing workforce’.

SUSANNE HELGESON