Hyödyksi monelle

Tiedämme tietysti, että tekniikan, lääketieteen ja teollisuuden alalla tehdään jatkuvasti tutkimustyötä, joka tekee maailmasta ja elämästä paremman monille.Tuntemattomampi on kysymys siitä, miten työympäristö vaikuttaa ihmisten ja yritysten hyvinvointiin ja sen seurauksena jopa kansantalouteen. Arkkitehti ja tutkija Alexandra Moore tietää aiheesta
enemmän.

 

Runsaat puolitoista vuotta sitten, eräänä kylmänä helmikuun iltana kalustemessujen aikaan, Tukholman konserttitalolla oli suuri juhla. Alan ihmiset olivat kokoontuneet lähes tuhatpäisenä joukkona seuraamaan viiden arvostetuimman ruotsalaisen muotoilupalkinnon jakamista. Eräs kenties innokkaimmin jakoa odottaneista oli sisustusarkkitehti, ekonomi ja väitöskirjaa valmisteleva Alexandra Moore, joka oli hakenut Jarl Anderssonin 250 000 kruunun stipendiä, joka perustettiin
vuonna 1999 tavoitteena edistää tulevaisuuden työympäristöihin liittyvien visionääristen ideoiden ja ajatusten kehitystä.Tuomaristo pitää tärkeänä sitä, että stipendin saajalla on palava mielenkiinto työtään kohtaan ja että työ on kiinnostava myös arkkitehtien ja muiden sisustuksen parissa työskentelevien kannalta ja hyödyttää monia. Ja sitten konserttitalon valonheitin kohdistettiin
juuri valittuun, odotusta täynnä olevaan henkilöön ja tuomaristo kertoi perusteensa: ”Alexandra Mooren tutkimushanke ’Muotoilun vaikutus hyvinvointiin työympäristössä’ valaisee erästä yhteiskuntamme nykyisistä suurista ongelmista – työpaikkoihin liittyvien terveysongelmien
problematiikkaa…


Stipendilautakunnan yksimielinen arvio on, että Alexandra Moore ja hänen vahva sitoutumisensa, rajoja ylittävä näkökantansa ja kytkeytymisensä tutkijamaailmaan tuo uusia taitoja terveempään ja energisempään työympäristöön.” - Tämä oli suuri kunnia ja onni, stipendin ansiosta pystyin jatkamaan projektiani.Tutkimus on pitkä ja kallis prosessi, ja on rankkaa hankkia välineitä, siitä huolimatta että aiheen pitäisi olla tärkeä niin monille, sanoo Alexandra Moore.


Tärkeä työntekijöille, jotka ovat iloisempia töihin mennessään, yritykselle, jonka työntekijät suoriutuvat työstään paremmin ja todella koko maan BKT:lle. Tämä on varsin tärkeää myös aikana, jolloin työntekijät sairastavat ongelmallisen paljon. Nykyisessä työympäristötutkimuksessa on siten kyse myös tuottavuudesta ja taloudesta, ja sen perusmottona tulee olla: mieluummin luova ja sopusointuinen kuin stressaantunut ja loppuunpalanut!

VALON, ÄÄNEN JA VÄRIN YHDISTELMIÄ

Ensimmäisessä projektissa, joka toteutui Jarl Anderssonin stipendin ansiosta ja on eräs tulevan väitöskirjan monista tapaustutkimuksista, keskityttiin lyhyesti sanottuna testaamaan niin sanottujen muotoilutekijöiden erilaisia yhdistelmiä sen selvittämiseksi, miten ne vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin heidän tehdessään työtään avoimessa toimistoympäristössä. Tarkemmin sanottuna Telia Soneran asiakaspalvelussa Ruotsissa työskentelevien hyvinvointiin. Suuri kokeilu tapahtui todellisessa ympäristössä, jolloin saatiin uskottavampia ja realistisempia tuloksia. Yhteys todellisuuteen oli myös projektin vahvuus ja erikoisuus. Tutkimukseen liittyvät kokeet tehdään useimmiten laboratorioissa, joissa ympäristöt ovat rakennettuja ja simuloituja.                     - Ehdottomasti tärkeintä koko tutkimuksessani on ymmärtää, miten eri tekijät vaikuttavat hyvinvointiin ja työsuorituksiin. Miten energiaa, tehokkuutta ja sitoutumista voidaan lisätä käsittelemällä valon, äänen ja värin kaltaisia muotoilutekijöitä. Tällöin pyritään stimuloimaan useampia aisteja ja tekemään se oikealla tavalla, Alexandra Moore kertoo.