Kinnarsps Oy:n laatu- ja ympäristöjärjestelmät saivat sertifikaatit

Bureau Veritas myönsi Kinnarps Oy:n laatu ja ympäristöjärjestelmälle ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:2004 sertifikaatit 11.6.2008. Sertifikaatit kattavat Kinnarps Oy:n  kalusteiden ja sisustusratkaisujen myynti- ja markkinointitoimet toimistoihin ja julkitiloihin sekä yrityksen kaikki muut sisustamiseen liittyvät palvelut. Sertifikaatit liittyvät Kinnarps Ab:n  sertifioituun laatu- ja ympäristöjärjestelmään ns. tytärsertifikaatteina.

Toiminnan virheettömyys asiakkaan näkökulmasta on Kinnarps Oy:ssä jatkuvan seurannan kohteena. Toivomme, että tekemämme laatutyö näkyy asiakkaillemme parantuvana yhteistyönä asiakkaan kanssa ja jatkuvasti kehittyvinä prosesseina. Laatujärjestelmän sertifiointi on tärkeä saavutus laadun jatkuvassa kehittämisessä. Se tehostaa merkittävästi Kinnarps Oy:n työtä asiakkaan hyväksi, kertoo toimitusjohtaja Henrik Slotte.

Ympäristösertifikaatin saannin edellytyksenä on, että organisaatio tuntee oman vaikutuksensa ympäristöön, sitoutuu parantamaan ympäristöasioidensa hoitoa jatkuvasti, ja että yrityksen sisällä on määritetty selvästi ympäristöasioihin liittyvät vastuut ja ympäristötoiminnalle on asetettu päämäärät.

Ympäristöjärjestelmän kehittäminen Kinnarps Oy:ssä on ollut osana koko toiminnan kehittämistä jo pitkään. Vahvat ympäristöarvot polveutuvat Kinnarps Ab:n vastuullisesta, jo 90-luvulla sertifioidusta ympäristötyöstä, joka kattaa mm. tuotteiden valmistuksen ja raaka-aineiden hankinnan sekä tuotteissa käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden. Kinnarps Oy:ssä on ollut jo pitkään käytössä energiajätteen keräys, mutta nyt täsmennetään myös työpistekohtaista erilaisten paperimateriaalien ja muun sekajätteen kierrätystä.

Ennen ulkoista sertifiointiauditointia Kinnarps Oy:ssä tehtiin useampi sisäinen auditointi, jossa keskityttiin ympäristöasioiden menettelyihin ja niiden soveltamiseen käytännössä. Tämän lisäksi koko henkilöstö osallistui ympäristöjärjestelmän koulutukseen, jossa ympäristöasiat tulivat kaikille tutuksi.

 

Lisätietoja:
Simon Bergholm, ympäristövastaava, Kinnarps Oy sekä
Henrik Slotte, toimitusjohtaja, Kinnarps Oy,
puh. 0207 561 200.

 


Kinnarps toimittaa sisustamisen kokonaisratkaisuja toimisto- ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä määrittävät korkea laatu ja ympäristöystävällisyys – aina raaka-aineiden hankinnasta kalusteratkaisun toteuttamiseen saakka. Kinnarps-konserni on Pohjoismaiden suurin ja kuuluu Euroopan johtaviin työympäristön kalustajiin. Toiminta ulottuu 27 maahan ja konsernin palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä.