Kinnarps Oy:n monitilamuutos

TAUSTAA

Kun tuli ajankohtaiseksi uusia Kinnarps Oy:n Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin sisustus uuden ajan haasteita vastaavaksi, valittiin malliksi tietysti Next Office – ABW –kokonaisuus. Työntekijäryhmät otettiin mukaan kartoitusprosessiin osastoittain ja heidän tehtäviään tarkasteltiin tutkimusperiodin ajan sekä tehtävä-, että paikkasidonnaisesti. Näin saatiin käsitys kunkin osaston tehtävien tekemiseen parhaimmin soveltuvista tiloista ja työympäristöistä.

Next Office™ - Activity based working on monitilasisustamisen konsepti, joka ottaa huomioon sekä digitaalisen ympäristön että johdon ja organisaation näkökulman. Pyrkimyksenä on luoda työympäristö, joka palvelee kutakin tehtävää ja työvaihetta sekä tarjoaa ihanteellisia tiloja niin keskittymiseen kuin kanssakäymiseenkin.

HAASTE

Sopiva työympäristö liikkuvalle ja toimistossa työskentelevälle
Kinnarpsin henkilökunnan toisistaan poikkeavat työsisällöt osoittivat, että osa toimiston tehtävistä on edelleen järkevämpää suorittaa omassa kiinteässä työpisteessä. Toisaalta myyntiosastolla kiinteiden työpisteiden tarve oli vähäinen. Siellä jaetut työpisteet ja eri työvaiheita tukevat tilat olivat toivottu muutos, jolla haluttiin parantaa avotoimiston työrauhaa koko toimiston kannalta.

Kaappitilan reilu vähennys nostatti keskustelua, kun siirryttiin omasta työpisteestä jaettuihin tiloihin. Myös kiinteissä työpisteissä säilytystilan määrä väheni merkittävästi. 

Työhyvinvoinnin näkökulmasta pyrittiin myös lisäämään liikettä työpäivään.

RATKAISU

Toiminnallinen, erilaisia ratkaisuja esittelevä monitila
”Toivotut, erilaisiin tehtäviin sopivat hiljaiset keskittymistä helpottavat tilat ja rennot kohtaamisiin kannustavat tilat sopivat hyvin toimistomme uudistamiseen,” kertoo toimitusjohtaja Henrik Slotte. ”Ne piristävät työntekoa – sekä toimiston ilmettä, ja samalla innoittavat myös näyttelyssämme vierailevia asiakkaita.”

Jaetun työympäristön liikkumista lisääviä ratkaisuja ovat mm. kävelytyöpiste, pyöreät jakkarat ja puolikorkeat keskustelupaikat.

Uudistuksen yhteydessä luotiin myös ns. käyttäytymiskoodeksi, jossa asetettiin eri kalustevyöhykkeiden käyttöä tukevat säännöt. Näin haluttiin taata työrauha hiljaisilla vyöhykkeillä ja toisaalta kannustaa keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia yhteisillä alueilla.

Tutustu Next Office -monitilaratkaisuun Step by step -oppaan avulla. 

 

Hankkeen tiedot

Kinnarps Oy:n myyntinäyttely ja pääkonttori Helsingissä

Osoite: Rälssintie 2, Helsinki

Toteutus: 2015

Tervetuloa vierailulle!