Teknillinen korkeakoulu

Taustaa:

Kinnarps voitti valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n puitekilpailutuksen, jonka projektikohteena oli Teknillisen korkeakoulun (TKK) teknillisen fysiikan rakennuksen kalustus. TKK sitoutui hankkimaan projektin kalustehankinnat kilpailutuksen voittajalta. Rakennuksen pääkäyttäjä on Teknillinen korkeakoulu. Rakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa: nelikerroksinen vanhin osa valmistui v. 1958, uusin osa v. 1974. Peruskorjaus sijoittui vanhempaan rakennusosaan sekä laajennukseen. Peruskorjatun osan pinta-ala on yhteensä noin 10 000 m2, ja peruskorjausalueen tiloihin sijoittuu noin 220 työpistettä, tutkimustiloja sekä noin 250 henkilön lounasruokala.

Ympäristö:

Ympäristönäkökohtia sekä kestävän kehityksen mukaisia julkisia hankintoja painotettiin Hanselin puitesopimuskilpailutuksessa. Tuotteilta edellytetään entistä tiukempien ympäristövaatimusten täyttymistä. Puumateriaalin osalta vaaditaan alkuperän jäljitettävyyttä. Kalustetoimituksen kaikki puutavara onkin PEFC-sertifioitua, mistä todisteena pöydissä on PEFC-merkki.

Toteutus:

Hansel -kilpailutuksen johdosta projektin kalusteet oli tarjouspyynnössä tarkasti määritetty. Projektiryhmä pystyi kuitenkin tehokkaasti läpikäymään eri tilojen ja käyttäjien muutostoiveet ja lisätarpeet. Näin esimerkiksi professorien työhuoneisiin saatiin sovitettua miellyttäviä sohvaryhmiä.

Työpisteiden kalustus toteutettiin selkeillä L –muotoisilla työpöydillä sekä laatikostoilla. Arkistoitavan materiaalin suuren määrän johdosta hyödynnettiin kalustuksessa myös korkeita hyllykaappeja. Zonit –sarjan seinäkkeet tuovat huoneisiin omaa rauhaa sekä äänenvaimennusta. Työtuoleiksi TKK:n henkilöstö sai uusinta tekniikkaa edustavat 9000 –sarjan tuolit.

TKK:n edistyksellinen AV – ja esitystekniikka neuvottelutiloissa edellytti pöytien osalta tarkan mitoituksen mukaista rei’itystä kaikille pöytiin asennettaville laitteistoille. Muita kalustettuja tiloja olivat esimerkiksi luentosalit. Pinottavat pöydät ja ripustettavat tuolit olivat näihin toimiva ratkaisu. Aula- ja taukotiloissa ja kirjastossa ilmettä luovat Pio –sohvat, sekä kevyet ja helposti siirrettävät Trix-nojatuolit.

Hankkeen tiedot

Asiakas: Teknillinen korkeakoulu (TKK), Espoo

Projekti: Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan laitos, Espoo

Projektiryhmä:
TKK: Tarmo Havunta, Mia Joronen
Arkkitehdit NRT Oy: Timo Kilpiö, Anne Sirviö, Kristiina Suoniemi
AV-Sector Oy: Jouko Leskinen
Kinnarps Oy: Teemu Paananen, Ritva Heikkinen, Riitta Saastamoinen