A környezet – örökségünk természetes része

A Kinnarps Group a kezdetektől fogva magas szintű környezetbarát magatartást tanúsított. Vállalati kultúránk részévé vált ez a hozzáállás, melynek gyökerei visszanyúlnak abba az időbe, amikor az alapító Jarl Andersson saját munkapadján készítette a bútorokat.

Göteborgtól kelet felé indulunk. Az Åsunden-tó keleti partja fölött magasodó bájos városkánál, Ulricehamnnál balra kanyarodunk a 40-es főútról. Utunkat észak felé folytatjuk, a lombos Ätrastigen – vagy ahogy annak idején nevezték, amikor még ez volt Svédország legfontosabb kocsi- és gyalogútja, a Redväg (lovasút) – mentén. Ezen a helyen ütköztek meg hajdan a svéd és a dán csapatok. Az utat a hol vad és zabolátlan, hol pedig csendes, nyugodt Ätran folyó szegélyezi. Az utunkba kerülő helységek közül soknak a neve a régmúltat őrzi, sőt kőkorszaki maradványokkal is találkozhatunk.

Miután megtettünk néhány mérföldet a termékeny svéd vidéken, Kinnarp-Slutarpba érkezünk; az egykor két különálló kis falu mára egy 1300 lelket számláló községgé forrt össze. Itt, az erdők, a gondosan művelt földek és a közeli folyó szomszédságában található a Kinnarps központi irodája és három gyárának egyike. Itt fejlesztik, gyártják és tesztelik a cég valamennyi bútorát. És ez a munkahelye Tomas Ekströmnek , a Kinnarps Group minőségbiztosítási és környezetvédelmi igazgatójának is. „Természetes, hogy ez a környezet hatással van szakmai tevékenységemre. Ha az ember az irodája ablakán kinézve legelésző teheneket, felszántott földeket lát, madárdalt hall, akkor teljes mértékben felfogja munkájának jelentőségét és lehetséges hatását. Biztos vagyok benne, hogy mindenki így érez, aki itt dolgozik. Mind személyes okokból, mind pedig az emberiség egészét tekintve átérezzük az élő vidék, a tiszta természet fontosságát.

A Jarl és Evy Andersson által 65 esztendeje alapított Kinnarps fontos szerepet játszott abban, hogy Svédország a földműves társadalomból ipari nemzetté válhatott. Cégünk azonban a környezeti felelősség terén is úttörőnek számít az iparban és kereskedelemben. A Västra Götaland tartomány dús termőföldjébe kapaszkodó gyökerein át a Kinnarps olyan természetes környezetbarát hozzáállást szívott magába, mely az első pillanattól kezdve az erőforrások felelősségteljes  kezelését eredményezte. Például már az 1950-es évek végén filcbe burkoltuk szállításkor a bútorokat, s ezt aztán újból felhasználtuk. Olyan korban tettük ezt, mikor még sokan hitték, hogy az eldobható csomagolás és a természeti erőforrások kiapadhatatlanok. A vállalat fejlődésének korai szakaszában Evy és Jarl felfedezték a közvetítők kihagyásával közvetlenül az ügyfélhez történő szállítás kereskedelmi, gyakorlati és környezeti előnyeit. Így a bútorszállító autóbusz 1959 után Svédország-szerte megszokott látvánnyá vált. A Kinnarps ezzel szállította a bútort közvetlenül a megrendelőhöz, úgy tervezve a hazafelé vezető útvonalat, hogy a busz a lehető legtöbb nyersanyagot és egyéb szállítanivalót tudjon visszavinni. És ez így működik ma is, azzal a különbséggel, hogy az autóbuszt modernebb szállítási formák váltották fel. Amit hajdan egyszerűen józan észnek hívtak, annak a neve ma: szállítási és csomagolási logisztika. Saját ágazatán belül a Kinnarps egyike a kevés olyan cégnek – vagy talán az egyetlen olyan –, amely EMAS regisztrációval rendelkezik.

A Kinnarps meggyőződése, hogy a környezettudatos gondolkodásnak és az üzletnek kéz a kézben kell haladnia. Ha a környezetvédelmi beruházások rövid és hosszú távon egyaránt kifizetődnek, akkor alkalmazásuk nem várat magára, rengeteg buzgó követőjük akad. Jó példa erre az 1977-es év, mikor először aprítottuk fel és préseltük fűtőbriketté éghető hulladékunkat, s a brikettet saját kemencéink fűtésére használtuk fel. Ma ezzel fűtjük gyárainkat, a szomszédos ipari létesítményeket, a város iskoláját, sportcsarnokát, a bankot, a nyugdíjasotthont és számos kinnarpi magánlakást is. Ha erre a célra olajat kellene használni, 2400 m3-re lenne szükség. Ily módon nagy mennyiségű széndioxidtól kíméljük meg a környezetet.

A Kinnarps természetesen nagyon fontos tényezőként kezeli a szén-dioxid-kibocsátást. Tomas szerint egyensúlyt kell találnunk az üzleti szempontok, napi környezetvédelmi munkánk, a hosszú távú tervezés és a jövőre irányuló megközelítés között. Nem kell, hogy mindenkinek hosszú távú elképzelései legyenek, de napi szinten mindenki közreműködhet a célok elérésében. A Kinnarps leghatékonyabb eszköze az üvegházhatás csökkentésére a napi munkában az optimális termékfejlesztés, ami alatt kisebb anyagszükségletet, magasabb hasznosítási szintet, több újrahasznosított anyagot és mindenekelőtt a minőség, forma és funkció szempontjából hosszú élettartamú bútorokat kell érteni.

„Számos versenytársunkkal ellentétben a Kinnarpsnál olyan stratégiai döntés született, hogy nem fogunk széndioxid-kompenzációt alkalmazni pusztán azért, hogy szénsemlegesnek mondhassuk magunkat. Mély meggyőződésünk, hogy a kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedésekre fordított befektetések sokkal hasznosabbak tudatosságunk növelése és a környezet szempontjából egyaránt.” A Kinnarps környezetbarát hozzáállásának ismertetése hiányos lenne, ha nem szólnánk a legfontosabb szempontokról, az integrált megoldásokkal és a felelősséggel kapcsolatos elképzelésünkről. A Kinnarps az iparág azon csekély számú szereplői közé tartozik, amelyek mindenért felelősséget vállalnak, a nyersanyagoktól és a termeléstől kezdve egészen a teljes bebútorozási megoldások szállításáig és összeszereléséig. Ügyfeleink számára ez azt jelenti, hogy a Kinnarps tájékoztatni tudja őket arról, honnan származik bútorainak nyersanyaga, hogyan kezeli a hulladékokat, és milyen mennyiséget szállítanak a kamionjai – ez a három tényező komoly hatással van a környezetre.

„Az, hogy a teljes láncot ellenőrzésünk alatt tartjuk, kétségkívül lényeges részét képezi környezetvédelmi munkánknak. Így garantálni tudjuk, hogy valamennyi faanyagunk gondosan megfigyelt és tanúsított erdőkből származik. Emellett azzal, hogy átfogó felelősséget vállalunk, nagyobb nyomást tudunk kifejteni szállítóinkra, mint sokan mások az ágazatban.”

Az újrafelhasználás és újrahasznosítás evidenciának számító kulcsszavak a Kinnarpsnál. Angliában például cégünk együttműködik a vállalatok szociális felelősségvállalását szorgalmazó Green Standards szervezettel. Ennek a kooperációnak a keretében a Kinnarps használt bútort adományoz bizonyos Afrikai országok iskoláinak. „Végül mindez abban kristályosodik ki, hogy minőségi termékeket gyártunk. A jó termékek hosszabb ideig használhatók, és szinte minden esetben újrahasznosíthatók. A Kinnarpstól mindig távol állt, hogy olyan termékeket gyártson, amelyek élettartamuk végén a szemétdombon végzik” – szögezi le Tomas.

Anders Nygren