Kinnarps ambassadeur 'Slim Werken'

Kinnarps is sinds kort NWOW-ambassadeur geworden. NWOW staat voor New World of Work, een organisatie die een groot belang hecht aan ‘slim werken’. NWOW-ambassadeurs geven hun medewerkers een maximale autonomie bij het uitvoeren van hun taken. Zo ontstaat een creatieve en innovatieve werkomgeving, waar mensen hun kennis en ervaring intensief uitwisselen. Dat is stimulerend voor de medewerkers, het levert een efficiënte organisatie op en het geeft extra stuwkracht aan het bedrijf.

Als pionier van het 'Nieuwe Werken' organiseert Kinnarps in het najaar ook een reeks van 4 infoavonden rond dit thema.

 

http://www.slim-werken.be/