Artsen Zonder Grenzen

Het centrale idee van het Handvest van Artsen Zonder Grenzen is dat mensen recht hebben op humanitaire hulp. Daaraan ontleent AZG haar opdracht om slachtoffers in oorlogen en crisissen bij te staan. Verder onderstreept het Handvest dat AZG een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie is.