Corporate Funding Programme

Het steunen van projecten in ontwikkelingslanden behoort niet tot de core-business van de bedrijven. Daarom is CFP een interessant instrument om de MVO inspanningen, die bedrijven in de huidige context toch wensen te doen, ook wereldwijd impact te geven. CFP werd in 2000 opgericht met de bedoeling de voor ontwikkelingssamenwerking bestemde bedrijfsgiften op een gestructureerde manier in te zamelen en de samenwerking tussen bedrijven en erkende ngo's te stimuleren.

CFP stelt een pakket projecten voor gericht op het stimuleren van de lokale economie, geleverd door de leden ngo’s, die over de nodige ervaring en terreinkennis beschikken.

Via de ngo DMOS-Comide steunt Kinnarps een project in CONGO dat aan de vrouwen van Kimpese algemene ontplooiingskansen wil bieden en hun positie versterken via o.a. alfabetiseringscursussen.