Samilia

De Samilia Stichting is opgericht met als doel om van de strijd tegen de mensenhandel een Europese prioriteit te maken. Om dit doel te bereiken, nam de stichting het initiatief om één van de aanbevelingen van de werkgroep van deskundigen in opdracht van de Europese Commissie te realiseren. Deze aanbeveling roept op tot de oprichting van een multidisciplinair Europees netwerk. Het is op 13 december 2007 dat dit concreet gestalte kreeg met de bijeenkomst die plaatsvond in Brussel en die tevens geboorte gaf aan de Samilia Group.