Unicef

UNICEF België is een van de 36 Nationale Comités voor UNICEF. UNICEF België is een stichting van openbaar nut en is actief in de drie gemeenschappen in België. De stichting heeft een Raad van Bestuur en beschikt over een eigen budget, waardoor de organisatie op een autonome wijze kan functioneren binnen de grenzen van het erkenningsakkoord dat werd afgesloten met UNICEF. UNICEF is actief in ongeveer 160 landen aan de zijde van de kinderen om te waken over hun welzijn en het respect voor het naleven van hun rechten.