Milieubeleid

Kinnarps'bedrijfsactiviteiten moeten gekenmerkt worden door een actieve betrokkenheid bij het milieu en door voortdurende verbetering. Het doel van onze milieu-activiteiten is lange termijn duurzame ontwikkeling. Het bedrijf moet erop gericht zijn zo weinig mogelijk middelen te gebruiken met de laagst mogelijke impact op het milieu. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid en taak van het management en alle medewerkers om zich te houden aan dit beleid.

Om dit te bereiken, moeten we voortdurend werken aan:

Verantwoorde bosbouw
Het verkrijgen van al onze houtgrondstoffen uit verantwoord beheerde en bij voorkeur ecologisch gecertificeerde bossen.

Efficiënt vervoer
Het vervoeren van onze goederen op de meest efficiënte manier in milieuvriendelijke voertuigen en met herbruikbare verpakkingen. 

Communicatie 
Het voeren van een open dialoog over milieukwesties intern, met onze leveranciers en met de mensen en organisaties om ons heen. 

Vaardigheden
Het ontwikkelen en het opfrissen van de milieuvaardigheden van onze medewerkers door middel van voorlichting en opleiding.

Een goede werkomgeving
Het ontwikkelen van een werkomgeving waarin hard werken, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid in alle processen wordt gestimuleerd.

Preventie
Het voorkomen van ongewenste milieu-invloeden door het aanpakken van mogelijke problemen aan de bron.

Economisch verbruik                                                                                                                   Ervoor zorgen dat er zuinig omgesprongen wordt met middelen en energie en dat restafval gerecycleerd wordt.


Zorg 
Het voorkomen van milieu-ongevallen en het minimaliseren van het gebruik van stoffen en chemicaliën die gevaarlijk kunnen zijn voor de bevolking of het milieu.

Een levenscyclus benadering
Met behulp van een levenscyclus benadering de productieprocessen en productontwikkeling aanpassen om de milieu-impact te verminderen nu, en in de toekomst.

Naleving van de wetgeving
Ervoor zorgen dat we voldoen aan alle relevante milieuwetgeving.

 

Download hier Kinnarps' environmental policy. 

Environmental policy