image

De twee grote conferentieruimten van IUCN dienden op een flexibele manier ruimte te bieden aan de talloze bijeenkomsten en adviesgesprekken die bij IUCN plaatshebben. Dankzij de flexibiliteit kunnen de ruimten tevens worden verhuurd aan externe groepen.

Kinnarps leverde Flok stoelen die gemakkelijk kunnen worden verplaatst, gestapeld en opgeslagen en Foldex tafels die gemakkelijk kunnen worden herschikt en indien nodig voor de opslag kunnen worden opgestapeld.