Milieubeleidsverklaring

KINNARPS BELGIUM organiseert een milieuzorgsysteem volgens de internationaal erkende norm ISO 14001. Dit garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten met specifieke aandacht voor de wettelijke eisen. Op deze manier engageren we ons om de mogelijke nadelige effecten op het milieu van onze activiteiten, producten en diensten te minimaliseren waar en wanneer dit praktisch mogelijk is.

Onafhankelijke externe auditoren zullen de milieuzorg periodiek controleren.

De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:

  • werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
  • milieuzorg integreren in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie en bewustwording
  • werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
  • de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

KINNARPS BELGIUM geeft prioriteit aan de meest significante milieuaspecten en engageert zich om actie te ondernemen naar:

(1)   een efficiënt energiebeleid, wat direct leidt tot een lager energieverbruik;

(2)   een efficiënt beheer van de transportkosten;

(3)   het optimaliseren van de recyclage van verpakkingsmaterialen;

(4)   beheer van gevaarlijke producten;

(5)   beheersing van luchtemissies door aandachtig omgaan met koelgassen;

(6)   beheersing van noodsituaties;

(7)   bewust omgaan met water;

(8)   milieubewust handelen tijdens de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Via meetbare milieudoelstellingen en milieuprogramma’s wordt de continue verbetering van de milieuprestaties gerealiseerd, rekening houdend met de economisch aanvaardbare toepassing van de best beschikbare technieken.

Bovendien streeft KINNARPS BELGIUM er naar dat naast de eigen werknemers eveneens haar toeleveranciers het milieubeleid kennen en naleven. De milieubeleidsverklaring wordt op gepaste wijze kenbaar gemaakt. Deze beleidsverklaring zal ook beschikbaar zijn op de site, www.kinnarps.be  zodat alle belanghebbenden toegang krijgen tot dit document.

Het milieubeleid en het milieuzorgsysteem worden jaarlijks geëvalueerd op directieniveau.

Wemmel, 11 juli 2016.

Isabelle d’Haene, Country Manager Kinnarps Belgium N.V.