image

Goede ergonomie is goed ondernemerschap

Een winstgevende investering

Een onderzoeksgebied dat steeds meer aandacht krijgt, is het onderzoeksgebied dat de samenhang tussen ergonomische maatregelen en winstgevendheid onderzoekt. Het is uiteraard onmogelijk om exacte cijfers te geven, maar onderzoek toont duidelijk aan dat er een verband bestaat: wanneer mensen zich goed voelen, presteren ze goed en zijn de kosten voor ziekteverzuim en -herstel lager. Vergelijk het maar met een investering in onderhoud wanneer u een dure machine hebt gekocht: u investeert regelmatig in het onderhoud van uw belangrijkste kapitaal - mensen. Zo simpel is het.

“De werkomgeving beïnvloedt de financiën binnen een bedrijf op diverse manieren. Ze beïnvloedt de productiviteit binnen een bedrijf en de kwaliteit van de productie of de prestaties en vormt een kostenpost als gevolg van ziekte, personeelsverloop, enz.”
/uit: Estimate of the working environment’s economic effects on companies and organisations, 2006, Linda Rose en Ulf Orrenius

image