image

Ergonomie begint met een goede planning

Gebruik de ruimtes zo goed mogelijk

Hoe minder vierkante meters per werknemer, hoe belangrijker het is om de ergonomie van het begin af aan goed door te voeren. Als u zuinigheid laat prevaleren over wijsheid zult u al snel te maken krijgen met werknemers met RSI-problemen of andere klachten. Bovendien wordt een ergonomische ruimteplanning niet bepaald door de grootte van de ruimte maar door een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte. Het plannen van een kantooromgeving gaat over de aandacht voor het totaalbeeld: van de keuze van meubilair en materialen tot de manier waarop geluid, licht en werkstromen functioneren. Voor het ontwikkelen van ergonomische en effectieve oplossingen maken we gebruik van Configura - een CAD- en 3D-programma - waarmee we geavanceerde indelingsvoorstellen kunnen ontwerpen om een realistische weergave van het eindresultaat te visualiseren.

“De echte uitdaging bij het plannen van een kantoor is het efficiënt benutten van alle ruimte ten behoeve van de werknemers. Zelfs een kleine ruimte kan bijdragen aan een betere beweging en communicatie tussen mensen.”
/Alexander Gifford, hoofdontwerper, Kinnarps UK

image