Beter investeren leidt tot betere resultaten

Het leven op het werk beter maken draait erom het verborgen potentiaal te zien - in u, uw organisatie en de wereld rondom u. Pure materialen, zonder chemicaliën, gecombineerd met een vooruitstrevende ergonomie leidt tot een gezonder, gelukkiger en productiever team. Wij noemen dat THE BETTER EFFECT;

SCHONERE LUCHT

Hoe kunnen we weten of iets gevaarlijk is als we het niet kunnen zien? Door de hoeveelheid solventen (vluchtige organische stoffen – VOS) tot een minimum te beperken, zorgen we ervoor dat de lucht die we op onze werkplek inademen gezonder wordt.

plus icon

PURE MATERIALEN

Het resultaat is nooit beter dan de grondstof. Pure materialen zijn noodzakelijk voor een productieve en gezonde werkomgeving. Wij gebruiken alleen verantwoord geproduceerde materialen die vrij zijn van onnodige chemicaliën en eenvoudig kunnen worden gerecycleerd.

plus icon

RECYCLAGE

Als meubilair niet meer gerepareerd en gerenoveerd kan worden, helpen wij u de kernmaterialen op verantwoorde wijze te recycleren.

plus icon

ONGECOMPLICEERDE AANKOOP

Door aan toonaangevende standaarden zoals FSC®, Möbelfakta, NF Environnement en GS te voldoen, vergemakkelijken we de aankoopprocedures en inspanningen op vlak van duurzaamheid voor onze klanten.

plus icon

EFFICIËNT TRANSPORT

Door geoptimaliseerde routes, efficiënte verpakking en nieuwe vrachtwagens met een laag brandstofverbruik hebben we onze CO2-uitstoot aanzienlijk weten terug te dringen – iets waar we allemaal baat bij hebben.

plus icon

REPARATIE EN RENOVATIE

Wij helpen u nuttig gebruik te maken van wat u al hebt door meubilair dat u wilt blijven gebruiken aan te passen, te renoveren en te herbekleden. Zo kunt u zuinig omgaan met uw eigen bezittingen, de maatschappij en het milieu.

plus icon

The Better Effect

plus icon

Het leven op het werk beter maken draait erom het innerlijk potentieel in alles te zien - in u, uw organisatie en de wereld rondom u. Het is de start van een kettingreactie.

Wij creëren werkplekken die gezondheid, welzijn en productiviteit opwekken. Pure materialen en inclusief Scandinavisch en kwaliteitsvol design zijn hiervoor een goede start.

Wanneer we u en uw organisatie helpen slagen, geven we de maatschappij en de natuur een betere kans om hetzelfde te doen.

We nemen onze  verantwoordelijkheid voor het hele proces. Van de grondstoffen tot de manier waarop we onze producten ontwerpen en produceren. Samen vinden we oplossingen met het best mogelijke effect.

Wanneer u voor Kinnarps kiest, wordt u een essentieel onderdeel van deze kettingreactie. Kiezen voor kwaliteitsproducten, gekenmerkt door vakmanschap, samenwerking en ergonomie, betekent kiezen voor een gezonder, gelukkiger en productiever team. Het staat ook voor een succesvollere en duurzamere onderneming. Kort samengevat: THE BETTER EFFECT.

EEN PURE INVESTERING plus icon

article image

Meubilair dat gemaakt is van pure materialen is niet enkel goed voor het milieu, het is ook een pure investering.

De materialen waarmee we onszelf omringen hebben een groot effect op ons. Bij Kinnarps hebben we een jarenlange traditie om waar mogelijk pure materialen te gebruiken voor ons meubilair. We trachten dit door te trekken naar het hele proces: van de keuze van de grondstoffen en de omstandigheden waarin ze worden geproduceerd, de impact bij gebruik tot hoe makkelijk de producten kunnen worden gerecycleerd wanneer ze aan het einde van hun levensduur komen.

Als marktleider hebben wij de verantwoordelijkheid om duurzame interieuroplossingen aan te bieden en onze kennis te verspreiden over hoe een betere werkomgeving onze gezondheid, ons welzijn en onze productiviteit bevordert.

Betere grondstoffen

SlideImage SlideImage

Een maat past... niemand plus icon

article image

Inclusief design met de nadruk op diversiteit draait om de creatie van een flexibele werkomgeving die aantrekkelijk is en die organisaties helpt om talent te vinden en te houden.

We hebben altijd geloofd dat de werkplek zich moet aanpassen aan de mensen, en niet omgekeerd.

Vandaag is het belangrijker dan ooit om de werkplek zo in te kleden dat ze beantwoordt aan de behoeften van een diverse groep werknemers. Om ervoor te zorgen dat het team de beste resultaten behaalt, moet iedereen de kans krijgen om zijn volle potentieel te bereiken, ongeacht behoeften, leeftijd, geslacht, gewicht, lengte en taal. Daarom moeten we starten met de extremen en niet uitgaan van de "man in de straat" wanneer we een werkplek inkleden.

Wij ontwikkelen onze producten en kantooroplossingen samen met onderzoekers, architecten, ontwerpers en ergonomen. Voorbeelden van producten met een inclusief design zijn onze hoogte instelbare bureaus of onze bureaustoelen met een intuïtief design zodat het makkelijk wordt om ze in te stellen en perfect aan te passen aan de vorm van uw lichaam.

plus icon

"HET IS BELANGRIJKER DAN OOIT OM WERKPLEKKEN IN TE RICHTEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VAN EEN DIVERSE GROEP WERKNEMERS."

Waardeketen


Waar anderen een stoel of een bureau zien, zien wij honderden mogelijkheden voor verandering. Dankzij dit standpunt kunnen wij een waardeketen creëren die uniek is in onze industrie. Je kan stap voor stap volgen door op de verschillende symbolen te klikken.

valuechain background
Ontwerp

INITIATIEF Al vanaf de allereerste schets van een nieuw product houden we rekening met ergonomie en proberen we voor iedereen te ontwerpen. Wij creëren producten die flexibel zijn en kunnen worden aangepast aan hun gebruikers. Wij ontwerpen meubilair dat lang meegaat, maar ook de mogelijkheid biedt om later componenten toe te voegen en het product in de loop van de tijd te vernieuwen en aan te passen. We zorgen ervoor dat de verschillende materialen van onze producten makkelijk kunnen worden gescheiden om recyclage eenvoudig te maken. We stellen hoge kwaliteitseisen aan het materiaal in onze producten, om de milieueffecten zo gering mogelijk te houden.

EFFECT Met ergonomisch optimale producten die aan verschillende mensen en verschillende werksituaties kunnen worden aangepast, creëren wij inclusieve werkomgevingen waar iedereen zich goed voelt. Producten met een lange levensduur, die vele jaren kunnen worden gebruikt, hebben een minder grote impact op het milieu.

0%

GERECYCLEERD MATERIAAL
(STOFAFVAL EN PET-
KUNSTSTOF) IN ONS
RE:FILL-MATERIAAL

Grondstoffen

INITIATIEF Het Kinnarps Evaluation System is een instrument dat wij hebben ontwikkeld om systematisch informatie over de milieuprestatie van de materialen die wij inkopen op te vragen en te verwerken. Het stelt ons in staat beter controle te houden over de inhoud van onze producten. We gebruiken ofwel gecertificeerd hout ofwel hout dat we aan een risicobeoordeling hebben onderworpen en waarvan we de herkomst hebben gecontroleerd. Veel van onze stoffen zijn gecertificeerd op basis van hun milieukenmerken. We gebruiken zoveel mogelijk gerecycleerd metaal, waarbij we rekening houden met beschikbaarheid en kwaliteitseisen. We vervaardigen ook onze eigen vulling in onze productievestiging in Skillingaryd, zodat we de volledige controle over het materiaal hebben.

EFFECT Producten die van pure materialen zijn gemaakt, dragen bij aan een gezondere binnenlucht, duurzame bossen en een beter beheer van de hulpbronnen op aarde. We worden zodoende onderdeel van de duurzame toeleveringsketen van de klant. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat hun meubilair bestaat uit pure materialen die aan strenge eisen voldoen.

0%

VERANTWOORD HOUT

Productie

INITIATIEF We vermijden in al onze productieprocessen stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en kiezen waar mogelijk alternatieve oplossingen. We hebben een audit op het gebied van ethisch ondernemen, de zogenaamde SMETA, ondergaan, en een uitstekende score behaald. Dat bewijst dat we aan hoge sociale eisen voldoen. We hebben een klachtensysteem ingevoerd, zodat werknemers eventuele problemen kunnen communiceren. We eisen ook van onze leveranciers dat zij zich aan onze gedragscode houden. We houden daar toezicht op door middel van on-site evaluaties bij leveranciers met een hoog risicoprofiel.

EFFECT We nemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze producten in de hele keten op een eerlijke en verantwoorde manier worden vervaardigd. We worden zodoende onderdeel van de duurzame toeleveringsketen van de klant. Door onnodige chemicaliën in het productieproces te vermijden, brengen we een gezondere werkomgeving tot stand, niet alleen voor de medewerkers van onze eigen fabrieken, maar ook voor onze klanten.

0%

VAN ONZE LEVERANCIERS MET
EEN HOOG RISICOPROFIEL
HEBBEN EEN AUDIT
ONDERGAAN.

Gebruik

INITIATIEF Wij creëren oplossingen voor inclusief interieurontwerp op basis van de reële behoeften van mensen. Met het Kinnarps Next OfficeTM-concept hebben de medewerkers de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende ergonomisch correcte omgevingen die inspirerend en efficiënt zijn voor verschillende taken. Door geluidsabsorberende panelen te gebruiken, creëren we goede akoestische omgevingen die stress verminderen en het welzijn op het werk verhogen. Bovendien vergelijken we de akoestische eigenschappen van verschillende producten. We hanteren strenge eisen voor ons materiaal en vermijden onnodige chemicaliën om bij te dragen aan een gezonde binnenlucht.

EFFECT Werknemers die zich goed voelen, presteren beter. Wij creëren flexibele oplossingen voor de meest uiteenlopende behoeften, zodat iedereen over de omstandigheden beschikt die nodig zijn om productief of creatief te zijn. Met pure materialen en goede ergonomie dragen we bij aan een goede, gezonde werkdag. Ons doel is om kantoren met welzijn te vullen, niet enkel met meubilair.

0%

TEVREDEN EN TERUGKERENDE
KLANTEN. 78 PROCENT ZOU
ONS AAN EEN VRIEND
AANBEVELEN

Transport

INITIATIEF We beschikken over ons eigen geoptimaliseerd transportsysteem. De producten worden als een legpuzzel in de laadruimte geplaatst, zodat we een zeer hoge laadefficiëntie bereiken: meer dan 90 procent. In plaats van wegwerpverpakkingen gebruiken we dekens om onze producten te verpakken. We brengen die dekens mee terug en gebruiken ze opnieuw. Zo besparen wij en onze klanten elke dag 6,5 ton verpakkingsmateriaal. Op de terugweg naar de fabrieken vullen we onze vrachtwagens met materiaal van onze leveranciers. We hebben geïnvesteerd in nieuwe, schonere voertuigen en rijden voornamelijk op houtdiesel om onze impact op het klimaat zo laag mogelijk te houden. We hebben een test met biodiesel (RME) uitgevoerd die helaas niet het verhoopte resultaat opleverde. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheid om een ander soort biodiesel te gebruiken.

EFFECT We garanderen klimaatvriendelijk transport en goede, deskundige service, en u vermijdt verpakkingsafval.

0%

MINDER CO2-UITSTOOT
SINDS 2013

Verkoop

INITIATIEF Wij bouwen voort op onze jarenlange ervaring en uitgebreide knowhow om een goede werkomgeving tot stand te brengen. In overleg met de klant stellen we met behulp van de Kinnarps Next OfficeTM analysetool een activity based oplossing voor die aan zijn specifieke behoeften voldoet. Meerdere van onze dealers zijn ISO-gecertificeerd en zetten zich structureel in om de kwaliteit te verhogen en de milieu-impact te reduceren. Een van de voorbeelden is de overstap naar energiezuinige verlichting in veel van onze showrooms.

EFFECT Elke werkomgeving is uniek. Met de behoeften van de organisatie en de medewerkers als uitgangspunt kunnen wij de ideale oplossing voor uw werkomgeving creëren. Met onze knowhow kunnen we bijdragen aan een inspirerende en flexibele werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen en nog creatiever en productiever kunnen worden.

0%

VAN ONZE KLANTEN ZIEN
KINNARPS ALS EEN PIONIER
OP HET GEBIED VAN
DUURZAME ONT-
WIKKELING

Hergebruik

INITIATIEF Toen we tien jaar geleden een recyclagedienst voor oud meubilair oprichtten, was de markt er niet klaar voor. Tegenwoordig is de situatie anders en neemt de vraag toe. Als onderdeel van een opdracht die wij voor onze klanten uitvoeren, kunnen wij een inventarislijst van bestaand meubilair opmaken en vaststellen welke producten in het nieuwe interieurontwerp kunnen worden hergebruikt. Sommige producten kunnen eenvoudig worden vernieuwd of herbekleed – bijvoorbeeld door bovenbladen, zittingen of de bekleding van een sofa te vervangen. Voor producten waarbij hergebruik of renovatie niet mogelijk is, proberen wij zoveel mogelijk materiaal te sorteren en recycleren.

EFFECT Goed meubilair moet niet op de afvalberg belanden. Door een product te hergebruiken, te herbekleden of te renoveren, verlengen we de levensduur. Dit bespaart hulpbronnen, zowel voor de klant als voor de natuur.

0%

VAN ONS RESTMATERIAAL
IS BESTEMD VOOR
OFWEL RECYCLAGE OF
ENERGIEPRODUCTIE.

Kerncijfers

SlideImage SlideImage SlideImage SlideImage

AANKOOPBELEID

VIJF TIPS VOOR EEN DUURZAMER AANKOOPBELEID plus icon

article image

Stel eisen! Daar profiteert zowel u als het milieu van! Met een doordacht aankoopproces helpt uw organisatie de maatschappij duurzamer te maken. Uw medewerkers profiteren van een goede werkomgeving en de positieve gevolgen beïnvloeden ook andere mensen – en het milieu. U stelt eisen aan uzelf en aan uw organisatie. U stelt eisen aan ons. Wij stellen eisen aan onszelf en onze leveranciers. Samen brengen we een effect teweeg!

1
WAT ZIJN UW BELANGRIJKSTE VRAGEN?

Zet eerst op een rij wat u belangrijk vindt om duurzaam te handelen. Welke veranderingen zouden het grootste effect teweegbrengen? Het is moeilijk om ineens van 0 naar 100 te gaan. Het is makkelijk om resultaten te behalen als u zich op enkele elementaire zaken richt. Het is beter om een paar specifieke vragen te stellen waar u echt inzicht in hebt, vraag om bewijsstukken en zorg voor follow-up.

2
KIES FSC®

Bossen spelen een cruciale rol als we de wereldwijde doelstelling van het klimaatakkoord en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN willen halen. Stel dus eisen met betrekking tot verantwoord gekapt ruw hout. Het FSC®-keurmerk is een onafhankelijke certificatie die de garantie geeft dat ruw hout door een onafhankelijke derde is geïnspecteerd. Eis van uw leverancier dat hij een FSC Chain of Custody-certificaat voor traceerbaarheid heeft, wat inhoudt dat hij een systeem voor de behandeling en scheiding van grondstoffen met een keurmerk heeft. Het certificaat voor traceerbaarheid houdt echter niet in dat al het hout het FSC-keurmerk heeft. Daarom moedigen wij u aan bewust te kiezen voor producten met het FSC-keurmerk. Zo kunt u er volledig op vertrouwen dat al het hout afkomstig is van verantwoord beheerde bossen.

3
STEL EISEN AAN HET MVO-BELEID IN DE TOELEVERINGSKETEN

Eis van uw leverancier dat hij eisen op het gebied van MVO aan zijn eigen toeleveringsketen oplegt, en voor zijn leveranciers een gedragscode toepast. Zorg ervoor dat de gedragscode gebaseerd is op internationale beginselen zoals de Global Compact van de VN, en dat er ook eisen aan de werkomstandigheden in zijn opgenomen. Een gedragscode alleen is niet genoeg – eis ook van uw leverancier dat hij een systeem heeft voor regelmatige evaluaties van hun toeleveringsketen en risicobeoordelingen uitvoert. Stel vragen en vraag om informatie over werkmethoden, risicobeoordelingen en auditresultaten. Wij staan altijd open voor on-site follow-ups van audits. Het Zweedse keurmerk Möbelfakta stelt eisen in verband met normstelling, risicobeoordeling en opvolging van MVO-beleid in de toeleveringsketen. Daarom wordt het beschouwd als een bewijs dat de leverancier zich actief inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

4
EIS PURE MATERIALEN!

We zijn omringd door allerlei gevaarlijke chemicaliën die door verschillende producten worden afgescheiden – maar hoe weten we of iets gevaarlijk is als het niet zichtbaar is? Het verleden bewijst dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Maak duidelijk dat producten geen materialen of stoffen mogen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. Door vlamvertragers, formaldehyde en solventen volledig te mijden, zult u al veel bereiken. Eis dat milieunormen worden nageleefd met betrekking tot chemische stoffen (Möbelfakta en NF Environnement).

5
VOLG EU -AANBEVELINGEN OP

De EU heeft een nieuw instrument voor de aankoop van kantoormeubilair door overheidsdiensten ontwikkeld. Het zal in de loop van 2016 in werking treden en is een goed uitgangspunt als u eisen wilt stellen aan uw leveranciers. Interessant is dat het voorstel nu ook begeleiding biedt voor herbekleding en hergebruik van bestaand meubilair, naast de aankoop van nieuw meubilair. Deze begeleiding is zo opgezet dat de gebruiker van het instrument, dus de aanbestedende dienst, wordt aangemoedigd hergebruik van oud meubilair te overwegen voordat hij besluit nieuwe meubels aan te kopen. Eis dus dat uw leverancier een systeem voor hergebruik en herbekleding toepast.

Mijlpalen

1942 Een oude motorfiets wordt omgebouwd tot een trailer en een machine voor in de fabriek – van in het begin was het noodzakelijk om de hulpbronnen die beschikbaar waren te gebruiken.
1952 Voor bepaalde projecten start de samenwerking met ergonomen – vandaag is ergonomie een natuurlijk onderdeel van de productontwikkeling.
1959 Introductie van een uitgebreid transportsysteem, waarbij een hoge vulgraad in beide richtingen mogelijk is en waarbij dekens worden gebruikt in plaats van een verpakking voor eenmalig gebruik.
1989 Start productie hoogte-instelbare bureaus.
1980 UV verf vervangt solventen.
1977 Start van de productie van briketten gemaakt van afval. Sinds 1982 worden deze briketten ook gebruikt om een aantal gebouwen in het dorp Kinnarp te verwarmen.
1997 Het eerste milieurapport wordt gepubliceerd.
1997 Kinnarps krijgt het milieucertificaat ISO 14001.
1997 Kinnarps biedt klanten de mogelijkheid om hun oude meubilair te recycleren.
2008 Eigen productie van vulling en Re:fill wordt geïntroduceerd.
2007 Een snijprogramma optimaliseert het textielgebruik.
2002 Kinnarps krijgt een FSC certificaat. Het bedrijf lanceert zijn eerste FSC gecertificeerde producten als standaard in 2013.
2009 Gedragscode geïntroduceerd voor leveranciers, met update in 2014.
2011 Kinnarps biedt activity based werkplekken aan met het Next Office-ABW concept.
2014 Oude producten worden hermaakt tot nieuwe.
 
 
2015 Publicatie van ons eerste duurzaamheidsrapport, The Better Report.

Duurzaamheidsrapport

Contacteer me

Ik wil graag dat een Kinnarps consultant me contacteert.

Alle velden moeten worden ingevuld. Gelieve ook te noteren waarover u gecontacteerd wenst te worden zodat we u zo snel en efficiënt mogelijk kunnen helpen.

Verplichte velden
Voer een geldig e-mailadres in
Loader symbol
Bericht is verstuurd
Bericht kon niet worden verzonden

Gedragscode

plus icon

article image

Kinnarps' basiswaarden

Strikte arbeidsomstandigheden, respect voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid zitten ingebakken in de Zweedse cultuur en zijn dan ook terug te vinden in de basiswaarden van Kinnarps. We trachten deze belangrijke waarden systematisch over te brengen naar de hele organisatie. De basiswaarden van Kinnarps zijn een directe erfenis van de stichters van Kinnarps en kleuren alle diensten van ons hele bedrijf - van de manier waarop we zaken doen tot hoe we met elkaar omgaan. We proberen continu te verzekeren dat iedereen de Kinnarps' basiswaarden begrijpt en aanvaardt.

Dit zijn onze Basiswaarden:

1.
Een vooruitstrevende geest en creativiteit

We streven naar ontwikkeling en zien altijd opportuniteiten. We trachten creatief en anders te zijn en durven te doen wat niemand ooit heeft gedaan. We werken efficiënt, volhardend en streven altijd naar beter.

2.
Onafhankelijkheid en professionalisme

We willen vertrouwen hebben in onze kennis en vaardigheden en geloven in de kansen die zich voordoen. We voeren ons werk dusdanig uit dat we trots kunnen zijn op onze job en streven naar persoonlijke ontwikkeling.

3.
Eerlijkheid en nederigheid

We trachten open en eerlijk te zijn in al onze communicatie en we behandelen anderen met respect, ongeacht hun status of rol. We schikken ons naar wetten en regels en houden onze beloftes.

4.
Verantwoordelijkheid en inzicht

We streven naar verantwoordelijkheidszin, zuinig omspringen met grondstoffen en duurzaam handelen. We gaan naar de bron om de oorzaak van een probleem te vinden en gaan op zoek naar de echte noden voor een langetermijnoplossing. We begrijpen linken, voorspellen gevolgen, houden rekening met alle aspecten, evalueren en gaan op zoek naar het perfecte evenwicht.

Download Kinnarps Gedragscode
arrow-icon

plus icon

article image

Kinnarps Gedragscode voor Leveranciers

We zijn ervan overtuigd dat we een duurzame groei zullen bereiken samen met leveranciers die onze visie en onze ambitie delen. We kunnen goede zaken doen door een goed bedrijf te zijn, door samenwerking, wederzijds vertrouwen en respect tussen de leverancier en Kinnarps.

Kinnarps moedigt zijn leveranciers aan om sociale, economische en ecologische groei te promoten en om bij te dragen aan de duurzaamheid van de gemeenschappen waarin zij handelen.

Naleving gedragscode door leveranciers

De Gedragscode voor Leveranciers is van toepassing op alle processen van Kinnarps en op elk onderdeel van de toevoerketen dat bijdraagt tot de Kinnarps producten, diensten en activiteiten. Kinnarps vraagt daarom aan de leveranciers om te voldoen aan de Kinnarps Gedragscode - zelfs als deze Gedragscode strengere eisen oplegt dan de wettelijke vereisten.

Aanvaarding en naleving van de eisen in de Gedragscode voor Leveranciers wordt ingevoerd van zodra een akkoord is bereikt.

Bewijs en controle van de naleving zal na verzoek worden voorgelegd. De naleving wordt gecontroleerd en onderhouden door audits (door een tweede of derde partij) of door een ander controlemiddel.

De Leverancier moet de verantwoordelijkheid nemen om te verzekeren dat de werknemers en onderaannemers worden geïnformeerd over de Kinnarps Gedragscode en deze ook naleven.

Meldingen van schendingen van de Gedragscode worden grondig onderzocht. Schendingen kunnen leiden tot een opzegging van de samenwerking.

Download Kinnarps Gedragscode voor Leveranciers
arrow-icon

Duurzaamheidsbeleid

plus icon

article image

Onze missie is om, vanuit een allesomvattend standpunt, inspirerende en efficiënte werkomgevingen te creëren die bijdragen tot succes.

We vatten dit samen met een simpele filosofie: Better at Work, dit betekent dat we de noden van een bedrijf op vlak van interieuroplossingen trachten te begrijpen en uit te voeren. We willen duurzaamheid op lange termijn bereiken en proberen dit te doen door te werken aan continue verbetering en georganiseerde ontwikkeling. Hierdoor trachten we een verantwoordelijke en waardevolle balans te creëren tussen de behoeften van onze klanten en investeerders en belangstelling voor het milieu, de mens en een gezonde economie.

Het Duurzaamheidsprogramma van de Kinnarps Groep is afgeleid van onze strategie en onze kernwaarden. Om succesvol te groeien naar duurzaamheid, werken wij aan meer...

We werken aan meer...

INNOVATIE

Vooruitstrevend denken en innovatie betekent dat we anders durven zijn en doen wat niemand anders heeft gedaan.

COMMUNICATIE

We voeren een voortdurende en open dialoog over het duurzaamheids- programma van het bedrijf en de vooruitgang hiervan, zowel met interne als externe betrokkenen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het management en iedereen die bij Kinnarps werkt, is verantwoordelijk om alle beleidsbeslissingen te volgen, net als wettelijke richtlijnen, routines en andere vereisten.

COMPETENTIE

We verbeteren onze competenties om ervoor te zorgen dat ons beleid wordt nageleefd, doelstellingen worden behaald en routines worden gevolgd en ontwikkeld.

PREVENTIE

Preventief zijn betekent voor ons dat we onvoorziene gevolgen, risico's en gedrag identificeren en voorkomen en dat we het probleem aanpakken bij de bron.

Download Duurzaamheidsbeleid Kinnarps Groep
arrow-icon

CERTIFICATEN

We werken continu aan het verbeteren van onze werkzaamheden. Ons kwaliteits- en milieubeleidssysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Kinnarps is overigens ook gecertificeerd volgens de vereisten voor verantwoord bosbeheer van de Forest Stewardship Council® (FSC) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

LABELS

logotype

Möbelfakta

Zweeds label voor meubilair met een duidelijke nadruk op duurzaamheid. Het omvat vereisten op vlak van kwaliteit, milieu en eisen voor de leveranciers inzake sociale verantwoordelijkheid. Kinnarps heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op Möbelfakta voor de Zweedse markt, omdat dit label zich richt op kwaliteit, milieu en sociale verantwoordelijkheid, volledig in lijn met het werk dat Kinnarps doet rond duurzaamheid. De volledige lijst met gecertificeerde producten is op aanvraag beschikbaar bij Kinnarps of op de Möbelfakta website: www.mobelfakta.se

logotype

FSC®

Een wereldwijde standaard voor verantwoord bosbeheer. Dit betekent dat bossen worden beheerd op een milieuvriendelijke, sociale en uitvoerbare manier. Het label stelt ook eisen voor de opvolging van de bevoorradingsketen, wat betekent dat elke link in de keten gecertificeerd moet worden. Kinnarps was erbij toen de eerste FSC-standaard in Zweden werd ontwikkeld en we blijven ook nu verder werken aan de ontwikkeling. De volledige lijst met FSC gecertificeerde producten is op aanvraag verkrijgbaar via Kinnarps.

logotype

NF Environnement

Het enige officiële milieulabel voor meubilair in Frankrijk. Het omvat producteisen inzake kwaliteit en milieu en stelt ook milieu-eisen aan de producent. De milieu-eisen van NF Environnement zijn gebaseerd op een analyse van de levenscyclus, net als bij vele andere milieulabels. Er wordt rekening gehouden met het ontginnen van de grondstoffen, het transport en productieproces en de manier waarop een product kan worden gerecycleerd. De volledige lijst met NF Environnement gemarkeerd meubilair is op aanvraag beschikbaar bij Kinnarps of op de website van NF Environnement.

logotype

GS (Geprüfte Sicherheit)

Een Duits kwaliteitslabel voor meubilair dat alle Europese eisen inzake veiligheid omvat en, in sommige gevallen, ook strengere vereisten oplegt dan de wet. Het GS label wordt sterk gewaardeerd door klanten en producenten in Duitsland, maar door zijn goede reputatie ook in de rest van Europa. Het label duidt aan dat het product voldoet aan de Europese eisen, maar ook aan specifieke vereisten van de ZLS. Bovendien zijn er ook milieu-eisen voor de gebruikte materialen. De volledige lijst met GS-gemarkeerd meubilair is op aanvraag beschikbaar bij Kinnarps.

logotype

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het officiële ecolabel van de EU voor producten en diensten. De vereisten voor bekledingsstoffen omvatten niet alleen kwaliteits- en milienormen, maar ook milieu-eisen voor de producent. Kinnarps heeft een grote collectie stoffen in het standaardassortiment die het EU Ecolabel dragen. Hier kan je de gecertificeerde stoffen zien.

logotype

Oeko-tex®

OEKO_TEX® Standard 100 is een wereldwijd label voor textiel en controleert alle stappen van het productieproces, van grondstof tot afgewerkt product. Doel is om ervoor te zorgen dat de producten geen schadelijke stoffen bevatten en dit label stelt dan ook strengere eisen dan de nationale wetgeving. Hier kan je zien welke stoffen het label dragen.