image

Alle meubels voor het nieuwe hoofdkantoor van IUCN werden in twee weken geleverd en geplaatst door Kinnarps eigen leveranciers.

Conform Kinnarps betrokkenheid bij het milieu werd alles geleverd in de bedrijfseigen aangepaste "blauwe vrachtwagens" die op eco-diesel rijden en banden hebben waarin geen aromatische oliën zijn verwerkt. De vrachtwagens worden op ecologische wijze gereden door medewerkers van Kinnarps die tevens opgeleide en ervaren monteurs zijn.

Ter bescherming tijdens het transport werden de meubels in Kinnarps typische dekens en herbruikbare kartonnen verpakkingen verpakt die na levering in de vrachtwagens werden geladen en werden teruggebracht naar de fabrieken in Zweden om daar opnieuw te worden gebruikt.

Doordat Kinnarps zijn eigen monteurs gebruikte, werd gewaarborgd dat alle betrokkenen bij het IUCN-project op de hoogte waren van de eisen die de milieustatus van het gebouw aan de gebruikers stelde. Wij waren zich bewust van en toonden respect voor details zoals deuren die gesloten moeten worden om de efficiëntie van het ventilatiesysteem te waarborgen en van de noodzaak om de inrichting aan te passen aan de configuratie van de energievoorziening die was gebaseerd op een minimaal gebruik van materiaal.

De monteurs bleven voor de duur van de installatie ter plaatse aanwezig, en sliepen in de cabines van hun vrachtwagens, om ervoor te zorgen dat elk beschikbare werkuur optimaal werd benut en dat zij ten alle tijde aanwezig waren.

Het uiteindelijke resultaat

De natuurlijke eenvoud van de meubels van Kinnarps in Scandinavische stijl complementeert het gebouw perfect en brengt het interieur tot leven.

"De introductie van kleur heeft de ruimte levendiger gemaakt en ik ben van mening dat dit een prachtig gebouw is. Door de ruwe, betonnen muren voldoet het evenwel misschien niet aan het beeld dat de meeste mensen als mooi zouden omschrijven!"

Kinnarps heeft een complete oplossing voor het hele gebouw geleverd - inclusief werkplekken, pauzeplekken, flexibele conferentie- en trainingsruimten en het restaurant. De volgende foto geeft een overzicht van het voltooide interieur met een korte toelichting bij elk onderdeel. Beweeg met de muis over de foto en klik op de thumbnail afbeeldingen bovenaan om de onderdelen te bekijken.

Meer foto's zijn in de fotobibliotheek te vinden.