image

Planning door Kinnarps

Het team dat het project voor IUCN beheerde, waaronder architecten AGPS, werd uitgenodigd voor een rondleiding door de Kinnarps-fabrieken in Zweden om er zeker van te zijn dat de benadering van het bedrijf met betrekking tot duurzame productie voldeed aan de strenge milieueisen van het nieuwe gebouw.

Kinnarps en het IUCN-management werkten nauw samen, als één projectteam> Zij ontwikkelden en implementeerden samen een werkomgevingsanalyse en online werknemersenquête. Er werden tevens "testwerkplekken" geïnstalleerd ten behoeve van het bereiken van consensus onder de mensen die met de verhuizing te maken zouden krijgen zonder dat degenen die achter zouden blijven voor het hoofd zouden worden gestoten.

Specifieke gebieden van zorg, die via de enquête en de analyse aan het licht kwamen, waren mogelijke geluidsproblemen in het geplande nieuwe open kantoorlandschap. Daarnaast werd gevreesd dat een cellulaire werkomgeving tot minder faciliteiten voor vergaderingen en vertrouwelijke telefoongesprekken zou leiden. Er kwam bovendien aan het licht dat veel medewerkers last hadden van RSI en rugproblemen die mogelijk voortkwamen uit een slecht ontwerp van hun bestaande werkplekken en stoelen die niet instelbaar waren.

Er werden drie verschillende demonstratieomgevingen in het oorspronkelijke IUCN-gebouw opgebouwd om de beschikbare opties te illustreren. De demonstratieomgevingen werden als werkplek gebruikt en zo getest en tijdens de testperiode werd een tweede enquête gehouden om te bepalen aan welke stoelen, bureaus en opbergelementen de IUCN-medewerkers de voorkeur gaven.

De ruimteplanning was een doorlopend proces waarbij het team regelmatig bijeenkwam via videoconferenties ter voorkoming van CO2-emissies die door veelvuldige internationale bijeenkomsten en de bijbehorende reizen zouden zijn ontstaan.