image

Een van de conferentieruimten is de Red Room - deze wordt gebruikt door het management van de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten™ - die in het leven is geroepen om alle planten en dieren te registreren die wereldwijd met uitsterven worden bedreigd (de dieren die staan geregistreerd als ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar).

De meubels zijn afgewerkt in een fel rode kleur om het belang van de functie van deze ruimte extra te onderstrepen.