Waarom de IUCN een nieuw hoofdkantoor nodig heeft.

Al bijna 60 jaar faciliteert de International Union for Conservation of Nature (IUCN) initiatieven voor het behoud van de integriteit en diversiteit van de natuur. De organisatie werd in 1948 opgericht, telt meer dan 1.000 leden en is zowel in grootte en bereik als in complexiteit toegenomen. IUCN bereikt nu alle hoeken van de wereld en omvat talloze domeinen.

Als gevolg van deze groei heeft IUCN de maximale capaciteit van het huidige hoofdkantoor bereikt. Er was dus behoefte aan een nieuw Conservation Centre dat als paradepaard kon dienen.

Het Conservation Centre zal niet alleen dienst doen als een werkplek voor het internationale secretariaat van de organisatie, maar zal ook fungeren als een centrum voor internationale samenwerking op het gebied van milieubehoud. Het nieuwe centrum zal de positie van de organisatie versterken als internationaal forum voor de cultivering van verbintenissen en samenwerkingsverbanden voor een sterkere gezamenlijke actie binnen de gemeenschap van milieubeschermers, overheden en maatschappijen.

Uitleg over het gebouw en de architecturale visie

Na de bestudering van de internationale bouwstandaarden besloot IUCN voor de bouw verschillende standaarden te hanteren, en wel de Zwitserse Minergie-P standaard voor een laag energiegebruik, de Minergie-Eco standaard voor een groen bouwproces en ontwerp en de op punten gebaseerde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certificatie. Het laatstgenoemde certificaat, waartoe standaarden voor de selectie van de bouwlocatie, waterefficiëntie, energie & atmosfeer, materialen & grondstoffen, de interne milieukwaliteit en innovatie & ontwerpproces behoren, vormde de basis voor de ontwerpspecificaties voor IUCN.

De financiering voor de primaire constructie van het gebouw was afkomstig van de Zwitserse overheid die een rentevrije lening van 50 jaar ter hoogte van 20 miljoen Zwitserse Franken afgaf. Kinnarps werd gekozen als de Preferred Partner van IUCN voor de ruimteplanning en het kantoormeubilair. Holcim financierde de conferentieruimte die zich bovenaan het gebouw bevindt en doneerde thermisch en gerecycled beton. De MAVA Foundation financierde het grote buitenterras en bood financiële steun om te waarborgen dat IUCN kon voldoen aan de strengste groene bouwstandaarden. Philips stelde innovatieve, energie-efficiënte verlichting ter beschikking en Dell doneerde computers die in het nieuwe Red List Centre zullen worden gebruikt. De Loterie Romande financierde de uitbreiding van de natuurlijke tuin die zal worden opengesteld voor publiek en zal worden gebruikt om bezoekers voor te lichten over het belang van biodiversiteit.

Voor het nieuwe IUCN-gebouw werd een minimum aan grondstoffen gebruikt en 100 % van de gebruikte energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, met name zonne- en geothermische energie.

"Wij hebben allemaal de plicht om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. De groene kenmerken van dit gebouw, zoals wanden gemaakt van gerecycled en thermisch beton, aanwezigheids- en daglichtsensoren en het gebruik van regenwater voor toiletten en de irrigatie van de tuin, zullen laten zien dat zich duurzaam gedrag ook kan vertalen in voordelen op de balans," aldus algemeen IUCN-directeur Julia Marton-Lefèvre.

Duurzaamheidscertificaten van het project

IUCN streeft ernaar het LEED Platinum certificaat, het hoogst haalbare niveau, in de wacht te slepen. Tot op heden zijn er in Zwitserland nog geen kantoorgebouwen met het LEED Platinum certificaat. Er zijn wereldwijd maar 121 Platinum-gebouwen waarvan slechts acht buiten de Verenigde Staten, dus dit is een ambitieus doel voor IUCN binnen een zeer beperkt budget.

image
image image

Het groenste gebouw van Europa

IUCN wil het LEED Platinum certificatie in de wacht slepen, het hoogst haalbare niveau.