Wat is IUCN?

IUCN, de International Union for Conservation of Nature, wellicht het meest bekend om de oprichting van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten™, helpt de wereld pragmatische oplossingen te vinden voor de belangrijkste vraagstukken op het gebied van milieu en ontwikkeling. IUCN stelt zich ten doel samenlevingen over de hele wereld te beïnvloeden, te stimuleren en te ondersteunen bij het behoud van de integriteit en diversiteit van de natuur en om te waarborgen dat elk gebruik van natuurlijke grondstoffen billijk en ecologisch duurzaam is.

IUCN is het oudste en grootste globale milieunetwerk met 11.000 wetenschappers en meer dan 1.000 overheidsinstanties en organisaties buiten de overheid in meer dan 160 landen.

De organisatie ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, beheert veldprojecten over de hele wereld en verbindt overheden, maatschappelijke organisaties, VN-organisaties, bedrijven en lokale gemeenschappen om samen beleid en wetten te ontwikkelen en uit te voeren en de beste praktijken te delen.

IUCN werd in oktober 1948 na een internationale conferentie in Fontainebleau, Frankrijk, opgericht als de Union for the Protection of Nature (ofwel IUPN).

Het werk van IUCN wordt ondersteund door ruim 1.000 professionele medewerkers in 60 vestigingen en honderden partners in NGO's en de publieke en privésector wereldwijd. Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Gland, nabij Geneve, Zwitserland.

image