Waarom er is gekozen voor Kinnarps

Het meubilair van Kinnarps werd gekozen op basis van de lange traditie van het bedrijf op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Een belangrijk punt van overweging was de actieve ondersteuning van het bedrijf van de Raad voor Duurzaam Bosbeheer (Forestry Stewardship Council (FSC)), de onafhankelijke, internationale, non-gouvernementele organisatie ten behoeve van een verantwoordelijk beheer van bossen.

Wat Kinnarps zo uniek maakt is het feit dat het bedrijf het hele proces in eigen hand houdt, van begin tot einde, en op deze manier in elke fase milieuverantwoordelijkheid en de beste praktijken kan waarborgen: van de verwerving van grondstoffen tot de ontwikkeling van groenere productiesystemen, en van het hergebruik en de recycling van restmateriaal in de fabrieken tot de minimalisering van de CO2-voetafdruk van de leveringen.

Als teken van erkenning van de permanente betrokkenheid bij het milieu werd Kinnarps door het Zweedse Environmental Management Council onderscheiden met de status 'Green Supplier of the Year'.

Sinds de oprichting in 1942 is Kinnarps uitgegroeid tot de op één na grootste kantoormeubelfabrikant in Europa en levert naar ruim 40 landen wereldwijd.

Om te kunnen voldoen aan de veeleisende milieustandaarden die voor de LEED-status vereist zijn, was het van essentieel belang een meubelfabrikant te vinden die in staat was één van "Europa's groenste gebouwen" in zijn totaliteit te creëren. Het was geen zoektocht naar selectieve "groene" producten, maar de behoefte naar een bedrijf met een streng beleid op het gebied van duurzaamheid binnen de gehele productportfolio en alle processen.

Kinnarps kenmerkt zich door een actieve betrokkenheid bij het milieu en voortdurende verbeteringsinspanningen. Het doel van onze milieuactiviteiten is een langdurige, duurzame ontwikkeling. Het bedrijf streeft ernaar zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken een het milieueffect zo laag mogelijk te houden. Het management en alle medewerkers zijn er samen verantwoordelijk voor dat dit beleid actief wordt nageleefd.

Het milieubeleid van Kinnarps

Kinnarps kenmerkt zich door een actieve betrokkenheid bij het milieu en voortdurende verbeteringsinspanningen. Het doel van onze milieuactiviteiten is een langdurige, duurzame ontwikkeling. Het bedrijf streeft ernaar zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken een het milieueffect zo laag mogelijk te houden. Het management en alle medewerkers zijn er samen verantwoordelijk voor dat dit beleid actief wordt nageleefd.

Om dit te kunnen realiseren, streven wij voortdurend naar:

verantwoordelijke bosbouw
alle ruwe houtmaterialen zijn afkomstig uit verantwoord beheerde en bij voorkeur milieugecertificeerde bossen.

efficiënt transport
het transporteren van onze goederen op de meest efficiënte manier, in milieuvriendelijke voertuigen en met herbruikbare verpakkingen.

communicatie
een open dialoog over milieugerelateerde zaken, zowel intern als met onze leveranciers en de mensen en organisaties waarmee wij samenwerken.

vaardigheid
de ontwikkeling en het oprissen van vaardigheden van onze medewerkers op het gebied van milieu via informatie en trainingen.

een goede werkomgeving
de ontwikkeling van een werkomgeving die wordt gekenmerkt door een hoge inzet, invloed, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid binnen alle processen.

preventie
voorkoming van ongewenste milieueffecten door het aanpakken van potentiële problemen bij de bron.

economisch gebruik
waarborgen dat materialen en energie zuinig worden gebruikt en dat resten en afval worden gerecycled.

zorg
het voorkomen van milieurampen en het minimaliseren van het gebruik van substanties en chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

een levenscyclusbenadering
de inzet van een levenscyclusbenadering, de aanpassing van productieprocessen en productontwikkeling ter verkleining van de milieueffecten, nu en in de toekomst.

naleving van wetgeving
waarborgen dat wij aan alle relevante milieuwetgeving voldoen.