Bjønnes Bo - og behandlingssenter

Da det skulle bygges et nytt sykehjem for demente i Nøtterøy kommune, var et av kriteriene at det skulle være et moderne bygg for fremtiden. Å skape en hjemlig atmosfære for beboerne var viktig, samtidig som mange funksjonelle krav måtte ivaretas. Kinnarps ble valgt som leverandør av møbler til det nye sykehjemmet.

Helt fra planleggingsstadiet har vi hatt en bærende idé for byggingen av det nye sykehjemmet; det skal skapes en hjemlig følelse. Det forteller institusjons- leder ved Bjønnes Bo - og behandlingssenter Reidar Thoresen.– Dette er et sted hvor de sykeste eldre i kommunen skal bo på den siste delen av livet. Derfor har det vært så viktig for oss både å skape en følelse av hjem, som de har flyttet fra – og å ta samfunnetinn til dem. Her spiller bygning og interiør en stor rolle. For eksempel er det valgt store vinduer, man har tilgang til rom som er egnet til å holde lag og bursdager, og det er lagt opp til muligheter for kafé, butikk - og konsertlokaler, trimrom, biljardbord og utesjakk står også på agendaen, forteller Thoresen.Det er lagt stor vekt på at det også skal være hyggelig for pårørende og barn å være på besøk på sykehjemmet – og smartteknologi som for eksempel gulv som melder fra om noen står opp om natten, er en naturlig del av dette moderne nye bygget.

Beroligende fargerog enkel orientering

Når det kom til interiør og møbler, har det vært mange krav som skal ivaretas. Første prioritet er at møbler og interiør det skal ivareta både helsemessige og trivselsrelaterte behov.– Å sette seg inn å i brukerens behov, er viktig i et prosjekt som dette. Interiøret og møbler er valgt og satt sammen med tanke på dementes spesiell behov og hvordan de opplever verden rundt seg. For eksempel kan de ofte kjenne en uro – som gjerne forsterkes dersom man ikke kjenner seg igjen. Vi har derfor valgt å bruke rolige harmoniske farger, som samtidig som de virker beroligende, ogsågjør det enklere å orientere seg og skille mellom de ulike avdelingene. Vi har prøvd å gjenskapeet hjemlig preg, noe Kinnarps har levert på en utmerket måte, forteller interiørarkitekt Eva Helena Enoksen, som har vært sentral i anbudsprosessen og valget av Kinnarps som leverandør til prosjektet.

Enkelt å velge Kinnarps

Kinnarps ble valgt som leverandør for alt av møbler, unntatt senger og gardiner. Flere av produktene er fra underleverandører og Kinnarps har levert hele totalløsningen for hvordan møblene skal settes sammen i hver enkelt del av bygget.– Kinnarps har mange gode kvaliteter som gjorde at det var enkelt å velge dem, forteller Enoksen. De leverte den beste løsningen i forhold til de kravene vi hadde, som går på blant annet kvalitet,levetid og miljøhensyn. Den gode kvaliteten, det tidløse designet og at det er kort vei fra produksjon til levering, er alle sentrale grunner for at de ble valgt. Kinnarps er også veldig flinke til å synliggjøre hvilke krav og sertifiseringer produktene deres tilfredsstiller, legger hun til.

Fikk føle på møblene

Før valget ble tatt var en hel gruppe, blant annet ansatte og pårørende-representanter, på Kinnars showroom i Bærum for å se, ta på og teste møbler. – Det var veldig nyttig, forteller institusjonsleder Reidar Thoresen. Han er veldig stolt av bygget slik det har blitt – og synes både eksteriør og interiør er med på å både ivareta brukerne og de ansattes behov på en god måte.– For meg som leder har det vært viktig at både beboerne, besøkende og de ansatte skal trives her. Noe jeg er helt sikker på at de vil. Alle som har vært innom har vært veldig begeistret – nå gleder vi oss til å ta bygget i bruk, avslutter han.

“Kinnarps var den aktøren som best forsto og svarte opp våre behov.”
- Institusjonsleder ved Bjønnes,Reidar Thoresen

Prosjektfakta

År: 2015

Kunde: Bjønnes Bo - og behandlingssenter

Sted: Nøtterøy