Eika Hamar

Eika Hamar 1. juni i år var det nye Eika-bygget på Hamar klart for innflytting.130 medarbeidere i Eika Forsikring ventet i spenning på hvordan de nye lokalene ville bli å jobbe i. – Våre gamle lokaler med cellekontorer og få møterom innbød ikke akkurat til samhandling og faglig fellesskap, forteller kompetanseansvarlig i Eika Forsikring, Ellen Skoglund.

Allerede etter en måned er det bare smil å registrere i de lyse, åpne lokalene. – Vi har fått helt nye arenaer for kompetansedeling og samhandling. Ganske enkelt en arbeidsplass der folk gleder seg til å gå på jobb, foreller en fornøyd Ellen Skoglund.

Designguide

For alle virksomhetene i Eika Gruppen er det laget en designguide, der de enkelte lokale enhetene, enten det er forsikring eller bank, kan velge farger, dekorative elementer og møbler etter behov. – Vi har samarbeidet med Kinnarps i mange år, og deres Next office-konsept har vært en viktig tilleggsfaktor i arbeidet med forberedelsene til våre nye kontorer, forteller Skoglund. Kinnarps interiørarkitekt Camilla Skjønhaug utviklet etter hvert en skisse til løsning, og i felleskap kom vi fram til løsningene vi nå gleder oss over, sier Ellen Skoglund.

Funksjonelt og fleksibelt

Tanken bak Next office-konseptet er å legge til rette for at arbeidsplassene blir aktivitetsstyrte, hvilket innebærer at man legger avgjørende vekt på samhandlingen mellom menneskene på arbeidsplassen i forhold til hvilken arbeidsoppgave som skal gjøres, og hvor det er mest hensiktsmessig å utføre jobben. - Vi som forsikringsselskap har helt spesifikke behov for organisering av arbeidet, og vi har derfor tilpasset våre løsninger Next office-konseptet så langt det har vært mulig. Noen av våre avdelinger har arbeidsoppgaver som krever mye konsentrasjon. Der har vi tilpasset lokalene med flere stillerom, hvor man kan jobbe alene eller to sammen. Ingen har lengre tradisjonelt cellekontor, forklarer Skoglund.

Kvalitet og produktivitet

Kontorløsningen vår innebærer at vi sikrer fleksibilitet hele veien, avhengig av arbeidsoppgavene som skal løses. Det åpne landskapet åpner bokstavelig talt for soner og flere møterom der du treffer kolleger og raskt kan dele erfaringer og kompetanse i det løpende arbeidet, sier Skoglund. - Det er kortere avstander og vi kan lettere gi innspill til hverandre. Vi får også bedre forståelse for hva kollegene arbeider med, noe som igjen fører til at vi får daglige åpne diskusjoner om gode løsninger. Dette betyr ganske enkelt at resultatet av vårt åpne kontormiljø bedrer kvaliteten på det vi gjør i alle ledd, noe våre kunder til syvende og sist får glede av, sier Ellen Skoglund

Det er lov å være glad!

Ikke bare bedrer de gode praktiske løsningene, mø- blene og interiøret ellers, kvalitet og produktivitet. – Vi ser allerede hvor stor sosial betydning våre nye lokaler har for det generelle arbeidsmiljøet, sier Skoglund. – Folk gleder seg til å gå på jobb. De blir sett, får bedre motivasjon og trives ganske enkelt bedre på jobb. Det er lov å være glad, smiler Ellen Skoglund.

Utmerket samarbeid

- Det gode samarbeidet mellom Eika Forsikring og oss, har vært en viktig forutsetning for at resultatet er blitt så bra, sier salgskonsulent i Kinnarps på Hamar, André Felin. Ellen Skoglund samtykker i det og legger også vekt på den gode prosessen de har hatt hele veien. - Gode løsninger skapes i fellesskap, understreker både Felin og Skoglund.

Next office

- Noe av det beste med konseptet Next office er hvor tilpasningsdyktig det er uansett bedriftens særegenheter, fremholder Felin. – Det er for eksempel ikke vesentlig om det er nybygg eller rehabilitering av gamle lokaler. Et nybygg gir naturligvis større mulighet for å påvirke kontorløsningen når man også kan påvirke byggets gulv og bærende konstruksjoner på tegnestadiet, men de fleste gamle kontorbygg gir også store muligheter for viktige forandringer, sir André Felin. - Som hos Eika Forsikring på Hamar var ikke alle delene av vårt konsept nødvendig, og slik er det også for andre bedrifter. Vi finner gode løsninger allikevel. Stillerom og flere gode møteplasser for de ansatte vil uansett være en stor forbedring, sier Felin. - For oss i Kinnarps er det viktig å fremheve at det er måten vi utfører arbeidet på som er i sterk endring. I den typiske kontorbedrift brukte vi for ti år siden 70 prosent av arbeidstiden til individuelt arbeid, resten i samarbeid med våre kolleger. Om nye ti år er bildet snudd på hodet, da vil 70 prosent av arbeidstiden vår brukes kollektivt og bare 30 prosent til individuelt arbeid. Et godt kontorlandskap handler derfor ikke først og fremst om nye planløsninger, hyller, skap og møbler. De nye løsningene må ta hensyn til at vi har helt nye måter å jobbe og samarbeide på, avslutter André Felin.

Prosjektfakta

Kunde: Eika Forsikring
Prosjekt: Eika Hamar
Levert: Juni 2015