Direktoratet for byggkvalitet

Vinteren 2011/2012 leverte Kinnarps møbler og innredning til Statens Bygningstekniske etat. Prosjektet ble gjennomført med jevnlig dialog og møter gjennom hele prosessen med Kinnarps, kunde og arkitekt Margrete Landrø fra Andersen & Flåte AS.

Bakgrunn

De skullle flytte fra et bygg til et annet, og muligheten til å gjøre store forandringer var da mulig både i forhold til møbler og farger.

Dette var en totalleveranse med 48 arbeidsplasser, sosiale soner og møterom.

Prosjektfakta

År      : Vinteren 2011/2012

Kunde: Direktoratet for byggkvalitet

Sted   :  Marieboesgate, Oslo sentrum

Selger og prosektansvarlig i Kinnarps:  Anita Robøle Troppen