Nav Bergen

Bakgrunn

De skullle flytte fra et bygg til et annet, og muligheten til å gjøre store forandringer var da mulig både i forhold til møbler og farger.

Kinnarps v/Gro Krüger og en prosjektgruppe fra NAV bestående av 3 personer hadde jevnlig dialog og møter gjennom hele prosessen. Brukergruppen var veldig engasjert og vi brukte mye tid å finne riktig løsninger og farger.

Løsning

De skulle flytte fra cellekontorer til landskap. De ønsket en løsning som var så fleksibel som mulig. Ingen faste plasser for ca 2/3 av landskapet. Årsaken var at mange var stadig på reise. Det ble ikke satt inn oppbevaring ved bordene med 1 stk caddy pr. bord. Caddyene samles på gitte steder ved arbeidsdagens slutt. Alle arbeidsbordene har hve-senk, lett å justere for nye brukere.

Farger var viktig, og ikke minst den sosiale sonen, slik at møter, fredagssamlinger etc. skulle oppleves som hyggelige, og oppveie litt for det "tapte" arealet ved å flytte.

Formål

Hele tanken med dette prosjektet var å skape forskjellig type soner som skulle stimulere til forskjellig type bruk/møter/samtaler etc. Et mindre lokale mht. arbeidsplasser, men belønningen i form av gode sosiale soner og møteplasser.

Prosjektfakta

År      : 2012

Kunde: NAV arbeidslivssenter

Sted   :  Bergen