Zero

Bakgrunn

Da miljøstiftelsen Zero skulle flytte inn i nye lokaler på Youngstorget 1 var funksjonalitet det viktigste kriteriet for valg av møblering. Lokalene var gamle og slitte, noe som ga mulighet for en romløsning Zero hadde full påvirkning på selv. For Zero passet det godt at Kinnarps er opptatt av miljø. Kinnarps er en av de få møbelleverandørene som har kortreiste møbler, som er produsert i Sverige. De bruker spillvarmen fra produksjonen til oppvarming og har ellers et bevisst forhold til miljøspørsmål.

Utfordringen

Zero var mest opptatt av det skal bli et funksjonelt lokale som passer miljøstiftelsens spesielle arbeidsform med prosjektarbeid og stor møtevirksomhet. Kinnarps gjennomførte sin arbeidsmønsteranalyse som går ut på at arbeidsdagen til de som skal bruke lokalene kartlegges i detalj. Alle ansatte deltok og svarte på spørsmål om hvilke typer oppgaver de bruker dagen på, hvor ofte de trenger høy konsentrasjon, hvor ofte de trenger lav konsentrasjon, om de har en jobb som krever at de snakker mye med andre, eller om de har behov for å sitte mest mulig for deg selv. Kinnarps sammenstilte alle de individuelle behovene og brukte analysen rett inn i plantegningen. Felles for nesten alle ansatte er at arbeidsdagen er preget av veldig mye samarbeid og intern og ekstern møtevirksomhet.

Løsningen

Forslaget til planløsning som Kinnaprs kom med, skilte seg mye fra det forslaget Zero tidligere hadde fått fra huseier. I utgangspunktet hadde Zero lagt opp til en helt åpen løsning og at alle skulle ha faste kontorplasser. Arbeidsmønsteranalysen gjorde at de endte med noe ganske annet. Zero har fått et delvis åpent kontorlandskap som er delt inn i to store soner. Den ene er en aktiv sone, det pulserende hjertet i lokalet. Den består av noen enkeltpulter og noen mindre pulter satt sammen. I denne sonen setter man seg når man har oppgaver som ikke krever høy konsentrasjon, men som kanskje krever samhandling, at man kan sette seg ned sammen med en kollega som kanskje jobber med et annet fagfelt. Så har de en sone de kaller lesesal, eller stille sone, og det er en største sonen hos. Der setter man seg hvis man har behov for høy konsentrasjon. Der skal det være helt stille. – Vi har fått en langt bedre samhandling og mye bedre intern kommunikasjon etter flyttingen, sier markedssjef Hege Horsberg i Zero.

Prosjektfakta

År: 2015

Kunde: Zero

Sted: Oslo