Edvard Munch Skole

Edvard Munch Skole

Høsten 2015 åpnet Edvard Munch videregående skole i de gamle lokalene til Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Gjennom over hundre år
har skolen fostret mange av Norges fremste kunstnere og selv etter den omfattende restaureringen har bygget fortsatt beholdt sitt særpreg og helt spesielle atmosfære.

Opp mot 870 elever skal bruke skolen daglig i tillegg til de nesten 100 ansatte, så det er en stor utfordring å levere tidsriktige og funksjonelle møbler. Kinnarps løste oppgaven med leveransene av inventaret.

- Innredningsprosjektet besto av to faser, hvor fast inventar var en del av byggeprosjektet og løst inventar en egen entreprise der det var konkurranse mellom leverandører med rammeavtale. Kinnarps vant anbudet for begge leveringene og vi kunne levere fra oss et bygg som svarer på alle involverte aktørers ønsker, sier interiørarkitekt i Kapsel Design, Marit Engdal Borgersen.

Det er en stor og kompleks skole bestående av mange ulike rom; dansesaler, øvingsrom for musikk, verksteder for tekstil, metall, gullsmed, keramikk og blomsterdekorasjon i tillegg til tradisjonelle undervisningsrom, bibliotek og rom for administrasjon, lærere og andre ansatte. Futhark Arkitekter har holdt i trådene og sørget for at det har blitt en flott og godt planlagt skole. Kapsel Design har vært prosjektets interiørarkitekt og har planlagt inventaret i nært samarbeid med arkitekt, oppdragsgiver Undervisningsbygg og brukere av bygget, samt hatt en god dialog med Kinnarps vedrørende leveransene. Utfordringen har bestått i å møte krav og ønsker fra alle aktørene i prosjektet og samtidig skape en vakker, funksjonell og moderne skole, sier Borgersen.

Nytt + gammelt = sant

Byantikvaren har lagt tydelige føringer for farger- og materialbruk. Byggets farger og materialer er tilbakeført til ulike tidsepoker i ulike deler av bygget, noe er fredet og tilbakeført til da bygget var nytt i 1903, noen områder har beholdt sitt særpreg fra 1940-tallet og enkelte områder har fått et mer moderne og røft preg.

- Det har vært viktig at selv om skolen er fredet skal den være tilpasset moderne skoledrift, med alt man måtte ønske av tekniske løsninger. Det er også lagt spesielt vekt på solide materialer i bygg og inventar fordi det er en videregående skole og vi må regne med en tøff bruk i et langt tidsperspektiv, sier Borgersen.

Historiske farger

Fargevalget var viktig og spesielt fordi det skulle passe til byggets opprinnelige uttrykk både på vegger, tak og gulv.

- De opprinnelige fargene i bygget er mange og har sterke kulører. Møbler og inventar ble derfor holdt i nøytrale farger, men med en tyngde som gjør at det passer inn i det massive og særpregede bygget, sier Borgersen. Mye av kunsten som var på veggene før rehabiliteringen ble tatt ned og restaurert før den ble hengt opp igjen på nye og mer moderne måter, så her er absolutt alt restaurert.

Skolen er åpnet

Det ble en meget stor og omfattende leveranse for Kinnarps, og det var profesjonalitet i alle ledd. Noen tilpasninger ble gjort underveis, og med en godt gjennomført prosess ble alt klart til skolestart.

Skolen ble åpnet i august av H.M Dronning Sonja. Sammen med Ordfører Fabian Stang, klippet de snoren til det de beskrev som en historisk begivenhet.

Gleden av et høyt søkertall, sammen med en total renovering, gjør at skolen fremstår som et full- stendig moderne bygg. Byantikvaren har bevart eksteriør og deler av interiør, og kombinasjonen mellom bevaring av historie og kravene til et moderne funksjonelt bygg, er ivaretatt på en meget god måte, sier Borgersen.

Prosjektfakta

Kunde: Kapsel Design 
Prosjekt: Edward Munch VGS
Levert: August 2015